តើអ្វីជាមគ្គុទ្ទេសក៍ខាងវិញ្ញាណ និងរបៀបទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ។

តើអ្វីជាមគ្គុទ្ទេសក៍ខាងវិញ្ញាណ និងរបៀបទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ។
Randy Stewart

ពេញមួយជីវិតរបស់យើង យើងវង្វេង ហើយឆ្ងល់ថាតើយើងនៅម្នាក់ឯងឬ? ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់អ្នកថាអ្នកមិនដែលនៅម្នាក់ឯងទេ។ អ្នកតែងតែមាននរណាម្នាក់មើលថែអ្នក។ ប៉ុន្តែ តើនរណា? ប៉ុន្តែតើអ្វីជាមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណ របៀបដែលពួកវាអាចបង្ហាញដល់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក ហើយតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីស្តាប់ពួកគេ និងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ពួកគេបានល្អបំផុត?

តោះស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលវិញ្ញាណទាំងនេះប៉ះជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នា។ ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃ!

តើការណែនាំអំពីវិញ្ញាណប្រភេទណាខ្លះ?

វាអាចធ្វើឱ្យអ្នកភ្ញាក់ផ្អើល ប៉ុន្តែមានមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណជាច្រើនប្រភេទ។ ពួកវាមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងព្រៃផ្សៃផងដែរ ពីមនុស្សទៅសត្វ ដល់សត្វ ដែលយើងមិនទាន់អាចយល់បាននៅឡើយ។

សូម​មើល​ផង​ដែរ: ទេវតាលេខ 7 មានន័យថាសារវិញ្ញាណដ៏អស្ចារ្យ

ការដឹងថាអ្នកមានមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណគឺអស្ចារ្យណាស់ ប៉ុន្តែការដឹងពីប្រភេទផ្សេងៗអាចជួយអ្នកបានកាន់តែល្អនៅពេលដែលវាដល់ពេលស្វែងរក។ ជំនួយ ការណែនាំ ឬដំបូន្មានរបស់ពួកគេ។

តោះស្វែងយល់អំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណឥឡូវនេះ ហើយដឹងថាអ្នកអាចមានប្រភេទផ្សេងៗគ្នាទាំងនេះមើលអ្នក!

សត្វវិញ្ញាណ

តើអ្នកធ្លាប់មានសត្វចិញ្ចឹមដែលអ្នកស្រលាញ់ខ្លាំងទេ? ខ្ញុំសង្ឃឹមថា! ប៉ុន្តែតើអ្នកដឹងទេថា បន្ទាប់ពីសត្វចិញ្ចឹមទាំងនេះឆ្លងទៅកាន់ជីវិតបន្ទាប់ ពួកវាអាចវិលមករកយើងវិញក្នុងនាមជាអ្នកណែនាំវិញ្ញាណ? យើងស្វែងរកការលួងលោម ឬការណែនាំ។ មនុស្សមួយចំនួនរាយការណ៍ថាដឹងថាអ្វីៗអាចពិបាក ប៉ុន្តែពួកគេនឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកឆ្លងកាត់អ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចដោះស្រាយបានទេ។

ជឿថាពួកគេមានតែចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ ហើយបន្តដំណើរជីវិតរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយ ឬសញ្ញានៃការលួងលោម នៅពេលពេលវេលាត្រឹមត្រូវ ហើយជារឿយៗនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការវាខ្លាំងបំផុត!

តើអ្នកមានមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទេ?

វិញ្ញាណរបស់អ្នកដឹកនាំ តើនៅទីនោះសម្រាប់អ្នក មិនថាមានរឿងអ្វីនោះទេ ហើយសូម្បីតែនៅពេលដែលអ្នកមិនគិតថាពួកគេនៅទីនោះក៏ដោយ។ ពេល​វេលា​អាច​នឹង​លំបាក ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ដឹង​ថា​អ្នក​មិន​នៅ​ម្នាក់​ឯង​ទេ។ ពិចារណាអំពីការទាក់ទងទៅអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក ជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលលំបាក។

សត្វវិញ្ញាណរបស់ពួកគេនិយាយទៅកាន់ពួកគេ។ អ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាពួកគេមានឥរិយាបទដូចដែលពួកគេបានធ្វើនៅពេលពួកគេនៅមានជីវិត។

មិនថាមានអ្វីនោះទេ ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានវត្តមានសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកបាត់នៅជិតអ្នក អ្នកប្រហែលជាមិននៅម្នាក់ឯងទេ។ ដៃគូសត្វជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកអាចនៅទីនោះដើម្បីជួយអ្នកក្នុងគ្រាមានតម្រូវការ!

មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើង

ប្រសិនបើសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងអាចរស់នៅជាមួយយើងម្តងទៀតក្នុងនាមជាវិញ្ញាណ តើអ្នកណានឹងនិយាយថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើង មិនអាចដែរ? ខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីប្រាប់អ្នកថា សាច់ញាតិ និងមិត្តភ័ក្តិដែលបានចាកចេញរបស់យើងពិតជាអាចណែនាំយើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង ហើយនេះគឺជាទម្រង់នៃការណែនាំវិញ្ញាណធម្មតា។

ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានវត្តមានរបស់ជីដូន ឬឪពុករបស់អ្នក។ វាអាចជាទម្រង់នៃសកម្មភាពអរូបី ឬគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកមិនគួរបដិសេធនូវអារម្មណ៍ ឬការយល់ឃើញរបស់អ្នកនោះទេ មនុស្សដែលអ្នកស្រលាញ់របស់អ្នកអាចនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយអ្នកបានយ៉ាងល្អ!

មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើងតែងតែចង់បានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើង ប៉ុន្តែពេលខ្លះពួកគេឆ្លងកាត់មុនពេលដែលពួកគេណែនាំយើងទៅ សក្តានុពលពេញលេញរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកមានកម្លាំងណែនាំដែលយកពីអ្នក វាមិនយឺតពេលទេសម្រាប់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ជំនួយរបស់ពួកគេពីជីវិតបន្ទាប់។

ទេវតា

មិនថាសាសនារបស់អ្នកទេ វាមានច្រើនប្រភេទ។ មហាទេវតាដែលឃ្លាំមើលយើង។ ពួកគេអាចមានឈ្មោះផ្សេងៗគ្នា អាស្រ័យលើជំនឿខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក ប៉ុន្តែមហាទេវតារបស់យើងមើលថែយើង ហើយចង់បានអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

មហាទេវតាទាំងនេះប្រហែលជាស្គាល់អ្នក។ អ្នកអាចស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកគេដូចជា Raphael ឬ Michael ។ ទាំងនេះទេវតាជាធម្មតាគ្រប់គ្រងលើប្រធានបទ ឬអារម្មណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ ឬសូម្បីតែមួយថ្ងៃនៃសប្តាហ៍ ឬពណ៌។

មិនថាអ្វីទេ ទេវតាទាំងនេះនៅទីនោះសម្រាប់យើង ដរាបណាយើងដាក់ឈ្មោះពួកគេ និងស្វែងរកដំបូន្មានរបស់ពួកគេ។

ទេវតាផ្សេងទៀត

បើនិយាយអំពីទេវតា យើងម្នាក់ៗមានទេវតាអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ខ្លួន ឬវិញ្ញាណថែរក្សាយើង។ ខណៈពេលដែល Archangels ជាធម្មតាត្រូវធ្វើជាមួយប្រធានបទ និងប្រធានបទជាក់លាក់ ទេវតាផ្សេងទៀតនៅទីនោះដើម្បីជួយណែនាំអ្នកជាបុគ្គល។

ទេវតាទាំងនេះត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមនុស្សម្នាក់ៗ ជាជាងបញ្ហាទូទៅរបស់មនុស្ស។ ពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ ហើយសញ្ញារបស់ពួកគេគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងក្នុងការបកស្រាយជាងសញ្ញារបស់មហាទេវតា ឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលបានចាកចេញទៅ។

មិនថាជំនឿសាសនារបស់អ្នកទេ មានវិញ្ញាណចាំយាមអ្នក។ ពួកគេនៅទីនោះដើម្បីណែនាំអ្នកតាមរយៈបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់អ្នក ទោះបីជាអ្នកមិនដឹងអំពីពួកគេក៏ដោយ! ច្បាស់ជាដឹង និងជឿថាគេកំពុងមើលអ្នកហើយ។ សាសនា ឬបើមិនដូច្នេះទេ មានចៅហ្វាយនាយ និងវិញ្ញាណខ្ពស់ៗមើលថែយើងគ្រប់ពេលវេលា។

សាសនានីមួយៗមានឈ្មោះផ្សេងគ្នាសម្រាប់សត្វទាំងនេះ ហើយសូម្បីតែការប្រតិបត្តិរបស់ Wiccan មានវិញ្ញាណដ៏ថ្លៃថ្នូ និងគួរឱ្យគោរព ដែលចាប់អារម្មណ៍លើជីវិតរបស់យើង . អ្នកមិននៅម្នាក់ឯងទេ ជាពិសេសជាមួយនឹងអ្នកមានអំណាច និងដឹងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលកំពុងឃ្លាំមើលអ្នក។

តើវិញ្ញាណមគ្គុទ្ទេសក៍ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងដោយរបៀបណា?

ឥឡូវនេះអ្នកដឹងអំពីប្រភេទផ្សេងគ្នាជាច្រើននៃមគ្គុទ្ទេសវិញ្ញាណដែលមើលមកលើអ្នក វាដល់ពេលហើយដើម្បីរៀនពីរបៀបដែលពួកគេអាចនឹងទាក់ទងជាមួយអ្នក។ វាអាចជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមិនទាន់បានសម្គាល់ឃើញសញ្ញា និងការផ្តល់ជូនជាច្រើនរបស់ពួកគេ។

នៅពេលដែលអ្នកបានដឹងពីសញ្ញា និងអារម្មណ៍ទូទៅមួយចំនួននេះ អ្នកនឹងកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះវត្តមានរបស់ពួកគេនាពេលអនាគត។ តោះចូលមុជ!

ពន្លឺ ឬពណ៌

អាស្រ័យលើវត្តមានដែលបានសម្រេចចិត្តធ្វើឱ្យអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯង អ្នកអាចជួបប្រទះនឹងពន្លឺភ្លើង ឬពន្លឺពណ៌នៅក្នុងផ្ទះ ឬទីវាលរបស់អ្នក នៃចក្ខុវិស័យ។ ទេវតាផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពណ៌ផ្សេងគ្នា ហើយសត្វបរិសុទ្ធទាំងអស់ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងពន្លឺ!

សញ្ញាទាំងនេះអាចកើតមានក្នុងទម្រង់នៃពន្លឺភ្លើងដែលចាំងចូល និងបិទនៅក្នុងផ្ទះ ឡាន ឬកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។ . អ្នកអាចសម្គាល់ឃើញចង្កៀងតាមចិញ្ចើមផ្លូវដែលបិទ និងបើកនៅពេលអ្នកដើរពីក្រោមពួកវា ឬភ្លើងពណ៌មួយចំនួនអាចផ្លាស់ប្តូរនៅពេលចូលទៅជិតរបស់អ្នក។

នេះមិនមែនតែងតែជាការចៃដន្យនោះទេ វាអាចជាសញ្ញាបង្ហាញថាទេវតារបស់អ្នក អាណាព្យាបាល និង​មគ្គុទ្ទេសក៍​វិញ្ញាណ​កំពុង​ឈោង​ទៅ​រក​អ្នក។ ពួកគេអាចទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកតាមវិធីជាច្រើន ហើយពន្លឺ ឬពណ៌ហាក់ដូចជាវិធីងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេក្នុងការធ្វើវា!

ភាពកក់ក្តៅ ឬអារម្មណ៍

មនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំស្គាល់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាមួយពួកគេ វិញ្ញាណណែនាំក្នុងទម្រង់នៃភាពកក់ក្តៅ ការប៉ះ ឬអារម្មណ៍ផ្សេងទៀត។ ម្តាយរបស់ខ្ញុំជារឿយៗមានអារម្មណ៍ថាឆ្មារហែកកជើងរបស់នាងនៅពេលនាងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្ត - ខ្ញុំជឿថានេះគឺជាឆ្មាចាស់ដ៏ផ្អែមរបស់នាងបានទទួលមរណៈភាពហើយ ប៉ុន្តែនៅតែជាគូកនរបស់នាង សូម្បីតែនៅក្នុងជីវិតបន្ទាប់បន្សំ! មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់យើងដែលបានចាកចេញទៅអាចធ្វើអោយយើងស្រៀវស្រើប ឬប្រហែលជាយើងប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាមានដៃដែលធ្លាប់ស្គាល់នៅលើស្មារបស់យើង។

មិនថាអារម្មណ៍រាងកាយនោះទេ ប្រសិនបើអ្នកសម្គាល់ឃើញអារម្មណ៍ដែលហាក់ដូចជាបានមកពីកន្លែងណា នោះវា អាចជាសញ្ញាមួយដែលថាមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នកកំពុងព្យាយាមទៅរកអ្នក។ សូមចំណាយពេលបន្តិច ហើយពិតជាមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍បែបណា អ្នកអាចនឹងអាចកំណត់បានថាវាជានរណា!

Angel Numbers

សញ្ញាមួយក្នុងចំណោមសញ្ញាដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលយើងកំពុងត្រូវបានមើលគឺ គំនិតនៃលេខទេវតា។ មានឫសគល់នៅក្នុង numerology ការមើលឃើញលេខទេវតាច្រើនតែហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីសោះ ដូចជាចៃដន្យ។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកឃើញលេខដូចគ្នាម្តងហើយម្តងទៀត ឬលំនាំដូចគ្នានៃលេខច្រើនជាញឹកញាប់។ តាមរបៀបដែលអ្នកមិនអាចពន្យល់បាន នេះអាចជាសញ្ញាមួយដែលថាទេវតារបស់អ្នកកំពុងទាក់ទងមកអ្នក!

ចំណាយពេលរបស់អ្នក ហើយកត់សម្គាល់គំរូចំនួនជាក់លាក់ឱ្យបានញឹកញាប់ជាងមុន។ ប្រសិនបើអ្នកក្រោកពីដំណេកក្នុងពេលតែមួយយប់ ចូរកត់ចំណាំថាម៉ោងប៉ុន្មាន។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញលេខទាំងនេះម្តងហើយម្តងទៀតនៅលើផ្លាកលេខ ឬផ្ទាំងប៉ាណូ ឬបង្កាន់ដៃ អ្នកប្រហែលជាកំពុងទទួលបានសារពីទេវតារបស់អ្នក!

សំឡេងទន់ភ្លន់

ពេលខ្លះសំឡេងគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវការដើម្បីមានអារម្មណ៍សុខស្រួល និងចូលចិត្ត។ យើងមិននៅម្នាក់ឯងទេ។ ថ្វីត្បិតតែវាកម្រមានពេលខ្លះ អ្នកណែនាំខាងវិញ្ញាណរបស់យើងអាចនិយាយមកកាន់យើងជាញឹកញាប់ដោយប្រើសំឡេងទន់ភ្លន់ និងស្រទន់។

នេះអាចមកជាទម្រង់ផ្លូវចិត្ត (មិននិយាយខ្លាំងៗ) ឬការខ្សឹបប្រាប់រាងកាយ។ នេះអាចជាមធ្យោបាយទូទៅគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងដែលបានចាកចេញដើម្បីទាក់ទងមកយើង ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកចែករំលែកពាក្យ ចម្រៀង ឬឃ្លាជាក់លាក់ណាមួយជាមួយបុគ្គលនេះ។

ទេវតារបស់យើងក៏អាចនិយាយមកកាន់យើងតាមវិធីនេះផងដែរ។ ឬប្រហែលជាអ្នកឮសំបកឈើដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីសត្វវិញ្ញាណកាលពីអតីតកាល។ មិនថាជាសំឡេងនោះទេ ការលឺអ្វីមួយដែលធ្វើឱ្យអ្នកផ្អាក និងងឿងឆ្ងល់អាចជាសញ្ញាមួយពីអាណាព្យាបាលខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នក!

បទពិសោធន៍ដែលបានចែករំលែក

ដូចជាម្តាយរបស់ខ្ញុំអាចមានអារម្មណ៍ថាឆ្មារបស់គាត់ប៉ះនឹងកជើងរបស់គាត់ អ្នកក៏អាចជួបប្រទះនឹងពេលវេលាដែលធ្លាប់ស្គាល់ពេក គ្រាន់តែជាការចៃដន្យ។ មានបទពិសោធន៍ចែករំលែកជាច្រើនដែលអាចបង្ហាញឱ្យឃើញប្រសិនបើយើងកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយវិញ្ញាណដែលចាកចេញ។

ឧទាហរណ៍ អ្នកអាចសម្គាល់ឃើញវត្ថុផ្លាស់ទីនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក- តើវត្ថុទាំងនេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឬសត្វចិញ្ចឹមដែលបានចាកចេញទេ? ប្រហែល​ជា​អ្នក​ឮ​បទ​ចម្រៀង​តាម​វិទ្យុ​ជា​ញឹក​ញាប់​ដែល​រំឭក​អ្នក​អំពី​នរណា​ម្នាក់។

ទាំងនេះ​អាច​ជា​សញ្ញា​មក​ពី​ការ​ណែនាំ​ខាង​វិញ្ញាណ​របស់​យើង ជាជាង​ការ​ចៃដន្យ។ ពួកគេដឹងថាអ្នកនឹងទទួលស្គាល់បទពិសោធន៍ជាក់លាក់នេះ ហើយពួកគេសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងទទួលយកការពិតនោះ!

សូម​មើល​ផង​ដែរ: លេខទេវតា 555: 7 ហេតុផលដែលអ្នកកំពុងឃើញឥឡូវនេះ

វាពិបាកសម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់យើងក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយើង ដែលជាមូលហេតុសំខាន់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ភាពចៃដន្យតិចតួច។ ប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអ្វីទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីទាក់ទងជាមួយមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់យើង!

តើយើងអាចធ្វើដូចម្តេច?ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណ?

ព្រោះវាហាក់ដូចជាថាមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់យើងតែងតែមើលថែយើង អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគេបានល្អបំផុត និងស្តាប់តាមសាររបស់ពួកគេ។

នេះអាច ងាយនិយាយជាងធ្វើ ហើយអាចអនុវត្តខ្លះ។ ប្រសិនបើអ្នកថ្មីស្រឡាងក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្លូវចិត្ត ឬប្រើវិចារណញាណរបស់អ្នក សូមចំណាយពេលខ្លះដើម្បីសញ្ជឹងគិតពីគំនិតខាងក្នុងរបស់អ្នក។

ផ្តោតលើសំឡេងខាងក្នុងរបស់អ្នក ក៏ដូចជាសញ្ញាអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកគិតថាអាចមកពីការណែនាំពីវិញ្ញាណរបស់អ្នក។ នេះ​ជា​គន្លឹះ​ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​មួយ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត​សម្រាប់​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ពេល​ណា និង​របៀប​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​របស់​អ្នក។

សមាធិ

ការ​ធ្វើ​សមាធិ​គឺ​ជា​វិធី​ងាយ​ស្រួល​បំផុត​ក្នុង​ការ​ប្រាស្រ័យ​ទាក់​ទង​ជា​មួយ​អ្នក​ណែនាំ​ខាង​វិញ្ញាណ​របស់​យើង។ វាជាពេលវេលានៃភាពស្ងៀមស្ងាត់ទាំងស្រុង ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសមត្ថភាពក្នុងការផ្តោតទៅលើអ្វីទាំងអស់ ជាជាងការគិតជាប្រចាំដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្បាលរបស់យើង។

ប្រសិនបើយើងអាចនៅស្ងៀម មានវត្តមាន និងស្ងប់ស្ងាត់ នេះ អាចត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការសន្ទនាដោយស្មោះត្រង់ និងពិតជាមួយមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់យើង។ អ្នកប្រហែលជាដឹងកាន់តែច្រើនអំពីសារ ឬសញ្ញានៅពេលកំពុងធ្វើសមាធិ ហើយវានឹងនាំអ្នកឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធខាងវិញ្ញាណទៅម្ខាងទៀត។

មានកម្មវិធីមានប្រយោជន៍ជាច្រើន និងស្គ្រីបសមាធិដែលបានណែនាំសម្រាប់អ្នកដើម្បីធ្វើតាម ប្រសិនបើអ្នកទើបតែចាប់ផ្តើម នៅលើការធ្វើដំណើរសមាធិរបស់អ្នក។ ខ្ញុំតែងតែជ្រើសរើសធ្វើសមាធិបន្ទាប់ពីវគ្គយូហ្គា ដោយសារខ្ញុំឃើញថារាងកាយរបស់ខ្ញុំបានធូរស្រាល ហើយចិត្តរបស់ខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់។

មើលសញ្ញា

វានឹងចំណាយពេលខ្លះ ប៉ុន្តែការរៀនពីរបៀបមើលសញ្ញាពីមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នកគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគេ។ ប្រសិនបើអ្នកសម្គាល់ឃើញសញ្ញាដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមផ្ញើមកអ្នក វានឹងធ្វើឱ្យពួកគេពេញចិត្ត ដោយសារពួកគេដឹងថាអ្នកកំពុងស្តាប់!

សូមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រាដែលមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចៃដន្យ។ រកមើលគំរូដែលមិនសមនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ដូចជាលេខដដែលៗ ពណ៌ ពន្លឺភ្លឹបភ្លែតៗ និងច្រើនទៀត។ វាអាចជាសញ្ញាពិសេសមួយដែលមានតែអ្នក និងមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះដែលចែករំលែក ដូច្នេះសូមចងចាំរឿងនេះ!

ប្រសិនបើអ្នកសម្គាល់ឃើញសំឡេង ឬរបស់របរដែលផ្លាស់ទីនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក នេះជាសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពល ហើយគួរកត់សំគាល់។ មគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នកអាចមានរឿងបន្ទាន់បំផុតដើម្បីប្រាប់អ្នក ហើយពួកគេនឹងមិនត្រូវបានអើពើឡើយ!

ខណៈពេលដែលវិចារណញាណរបស់អ្នកនឹងបន្តមុតស្រួច ចូរអត់ធ្មត់នឹងខ្លួនអ្នកនៅពេលអ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង។ ប្រើអារម្មណ៍ទាំងអស់របស់អ្នក រួមទាំងក្លិនរបស់អ្នក ព្រោះទាំងនេះអាចជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រយោជន៍សម្រាប់មគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នកដើម្បីទៅដល់អ្នក។

ស្តាប់ដោយជិតស្និទ្ធ

ការស្តាប់ពាក្យពីអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកអាចជា ពិបាកជាងអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុក ប៉ុន្តែវាគឺជាទម្រង់ទូទៅនៃការទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេ។ ការឮសំឡេងខ្សឹបខ្សៀវ ឬបទចម្រៀង ឬសំឡេងជាក់លាក់អាចជាសញ្ញាមួយដែលថាទេវតា ឬអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកកំពុងព្យាយាមមករកអ្នក។

សំឡេងទាំងនេះច្រើនតែកើតឡើងនៅពេលដែលចិត្តរបស់អ្នកស្ងប់ស្ងាត់ វាអាចនៅក្នុងសុបិន ឬខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងធ្វើសមាធិ ឬ វាអាចជាទម្រង់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ ដូចជាបទចម្រៀងនៅលើវិទ្យុ ឬឧបករណ៍ដែលរំឭកអ្នកអំពី កបានចាកចេញពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់។

មិនថាទម្រង់បែបណានោះទេ ការរៀនពីរបៀបស្តាប់ការណែនាំពីវិញ្ញាណរបស់អ្នក និងអភិវឌ្ឍជំនាញ clairaudient របស់អ្នក អាចបង្ហាញថាមានប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែង។ វាអាចធ្វើឱ្យអារម្មណ៍របស់អ្នក វិចារណញាណរបស់អ្នក និងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយពួកគេ។ ជឿជាក់លើអ្វីដែលអ្នកកំពុងឮ ហើយជឿថាមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នកមានអ្វីដែលត្រូវប្រាប់អ្នក!

អធិស្ឋាន និងសួរ

មិនថាសាសនា ឬជំនឿខាងវិញ្ញាណរបស់អ្នកទេ វាមិនមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការសុំជំនួយទេ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបប្រទះនឹងពេលវេលាដ៏លំបាក ឬសូម្បីតែអ្នកចង់ដឹងបន្ថែមអំពីអ្នកដែលមើលថែអ្នក សូមចំណាយពេលអធិស្ឋាន ឬសួរសំណួររបស់អ្នកឱ្យខ្លាំងៗ។

វាអាចមានអារម្មណ៍ឆ្កួតបន្តិចនៅពេលដំបូង។ ប៉ុន្តែត្រូវមានចិត្តល្អចំពោះខ្លួនអ្នក។ សួរសកលលោកនូវសំណួររបស់អ្នក រួមទាំងអ្វីដែលអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកប្រហែលជាកំពុងព្យាយាមប្រាប់អ្នក។ ផ្អាកសិន ហើយស្តាប់- អ្នកអាចនឹងទទួលបានចម្លើយភ្លាមៗ ឬអ្នកប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំពេលខ្លះ។

ពេលខ្លះ អ្នកនឹងទទួលបានចម្លើយនៅពេល និងរបៀបដែលអ្នករំពឹងយ៉ាងហោចណាស់។ មានទម្រង់ជំនួយជាច្រើនដែលមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នកអាចផ្តល់ឱ្យអ្នក ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺសុំជំនួយពីពួកគេ។

អត់ធ្មត់

ដូចដែលវានឹងចំណាយពេលខ្លះដែរ។ ដើម្បីទទួលបានចម្លើយចំពោះការអធិស្ឋានរបស់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវអត់ធ្មត់ នៅពេលអ្នកកំពុងសាកល្បងវិចារណញាណ និងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជាមួយមគ្គុទ្ទេសក៍វិញ្ញាណរបស់អ្នក។

ការខកចិត្តគឺគ្រាន់តែជាធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកត្រូវការចម្លើយត្រឹមត្រូវ។ ឆ្ងាយ។ ទេវតានិងអាណាព្យាបាលរបស់អ្នក។
Randy Stewart
Randy Stewart
លោក Jeremy Cruz គឺជាអ្នកនិពន្ធដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្ត អ្នកជំនាញខាងវិញ្ញាណ និងជាអ្នកតស៊ូមតិដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការថែទាំខ្លួនឯង។ ជាមួយនឹងការចង់ដឹងចង់ឃើញពីធម្មជាតិសម្រាប់ពិភពអាថ៌កំបាំង លោក Jeremy បានចំណាយពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរនៃជីវិតរបស់គាត់ ស្វែងយល់យ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងពិភពនៃ Tarot, ខាងវិញ្ញាណ, លេខទេវតា និងសិល្បៈនៃការថែរក្សាខ្លួនឯង។ ដោយបានបំផុសគំនិតដោយដំណើរផ្លាស់ប្តូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ គាត់ព្យាយាមចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់គាត់តាមរយៈប្លក់ដ៏ទាក់ទាញរបស់គាត់។ក្នុងនាមជាអ្នកចូលចិត្តលេង Tarot លោក Jeremy ជឿថាសន្លឹកបៀមានប្រាជ្ញា និងការណែនាំដ៏ធំធេង។ តាមរយៈការបកស្រាយដ៏ឈ្លាសវៃ និងការយល់ដឹងដ៏ស៊ីជម្រៅរបស់គាត់ គាត់មានគោលបំណងបំបិទការអនុវត្តន៍បុរាណនេះ ដោយផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អ្នកអានរបស់គាត់ក្នុងការរុករកជីវិតរបស់ពួកគេដោយភាពច្បាស់លាស់ និងគោលបំណង។ វិធីសាស្រ្តដ៏វិចារណញាណរបស់គាត់ចំពោះ tarot ឆ្លើយតបជាមួយអ្នកស្វែងរកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដោយផ្តល់នូវទស្សនៈដ៏មានតម្លៃ និងបំភ្លឺផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការស្វែងរកខ្លួនឯង។ដោយដឹកនាំដោយភាពទាក់ទាញដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរបស់គាត់ជាមួយនឹងភាពខាងវិញ្ញាណ លោក Jeremy បន្តស្វែងយល់ពីការអនុវត្ត និងទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗពីវិញ្ញាណ។ គាត់បានត្បាញយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ជាមួយការបង្រៀនដ៏ពិសិដ្ឋ និមិត្តសញ្ញា និងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបំភ្លឺអំពីគោលគំនិតដ៏ជ្រាលជ្រៅ ជួយអ្នកដទៃឱ្យចាប់ផ្តើមការធ្វើដំណើរខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេផ្ទាល់។ ជាមួយនឹងស្ទីលដ៏ទន់ភ្លន់ ប៉ុន្តែពិតប្រាកដរបស់គាត់ លោក Jeremy លើកទឹកចិត្តអ្នកអានដោយថ្នមៗឱ្យភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយខ្លួនពួកគេ និងទទួលយកថាមពលដ៏ទេវភាពដែលនៅជុំវិញពួកគេ។ក្រៅពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ចំពោះ tarot និងខាងវិញ្ញាណ លោក Jeremy គឺជាអ្នកជឿយ៉ាងមុតមាំលើអំណាចនៃទេវតា។លេខ។ ដោយទាញយកការបំផុសគំនិតពីសារដ៏ទេវភាពទាំងនេះ គាត់បានស្វែងរកដើម្បីស្រាយអត្ថន័យលាក់កំបាំងរបស់ពួកគេ និងផ្តល់អំណាចដល់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការបកស្រាយសញ្ញាទេវតាទាំងនេះសម្រាប់ការលូតលាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ដោយការឌិកូដនិមិត្តសញ្ញានៅពីក្រោយលេខ លោក Jeremy ជំរុញទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងអ្នកអាន និងការណែនាំខាងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេ ដោយផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏បំផុសគំនិត និងការផ្លាស់ប្តូរ។ដោយ​ជំរុញ​ដោយ​ការ​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ឥត​ងាករេ​របស់​គាត់​ក្នុង​ការ​ថែ​ទាំ​ខ្លួន​ឯង លោក Jeremy បញ្ជាក់​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​ការ​ចិញ្ចឹម​បីបាច់​ថែរក្សា​សុខុមាលភាព​របស់​ខ្លួន​ឯង។ តាមរយៈ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​ដោយ​យកចិត្តទុកដាក់​របស់គាត់​អំពី​ពិធី​ថែរក្សា​ខ្លួនឯង ការអនុវត្ត​សតិអារម្មណ៍ និង​វិធីសាស្ត្រ​រួម​ចំពោះ​សុខភាព គាត់​ចែករំលែក​ការយល់ដឹង​ដ៏​មាន​តម្លៃ​លើ​ការដឹកនាំ​ជីវិត​ប្រកបដោយ​តុល្យភាព និង​ការបំពេញ។ ការណែនាំប្រកបដោយមេត្តារបស់ Jeremy លើកទឹកចិត្តអ្នកអានឱ្យផ្តល់អាទិភាពដល់សុខភាពផ្លូវចិត្ត អារម្មណ៍ និងរាងកាយរបស់ពួកគេ ដោយជំរុញឱ្យមានទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសុខដុមរមនាជាមួយខ្លួនពួកគេ និងពិភពលោកជុំវិញពួកគេ។តាមរយៈប្លុកដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងការយល់ដឹងរបស់គាត់ លោក Jeremy Cruz អញ្ជើញអ្នកអានឱ្យចាប់ផ្តើមដំណើរដ៏ជ្រាលជ្រៅនៃការស្វែងរកដោយខ្លួនឯង ភាពខាងវិញ្ញាណ និងការថែរក្សាខ្លួនឯង។ ជាមួយនឹងប្រាជ្ញាវិចារណញាណ និស្ស័យមេត្តាករុណា និងចំណេះដឹងដ៏ទូលំទូលាយរបស់គាត់ គាត់បម្រើជាពន្លឺដឹកនាំ បំផុសគំនិតអ្នកដទៃឱ្យទទួលយកខ្លួនឯងពិត និងស្វែងរកអត្ថន័យក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។