എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ, അവരുമായി എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്താം

എന്താണ് സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ, അവരുമായി എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്താം
Randy Stewart

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എന്ന് അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തനിച്ചല്ലെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങളെ എപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ആരാണ്, കൃത്യമായി?

ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പ് സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡ് എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം, അവരെ നന്നായി കേൾക്കാനും അവരുടെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും?

ഈ ആത്മാക്കൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്പർശിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും!

വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള സ്‌പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഇത് നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയേക്കാം, എന്നാൽ പല തരത്തിലുള്ള സ്‌പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ ഉണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ജീവികളിൽ വരെ അവ വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നത് അത്ഭുതകരമാണ്, എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങൾ അറിയുന്നത് അന്വേഷിക്കാൻ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ സഹായിക്കും. അവരുടെ സഹായം, മാർഗനിർദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശം.

നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്‌ത തരത്തിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളിലൂടെ കടന്നുപോകാം, കൂടാതെ ഈ വ്യത്യസ്‌ത തരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുക!

സ്പിരിറ്റ് അനിമൽസ്

നിങ്ങൾ വളരെയധികം സ്നേഹിച്ച ഒരു വളർത്തുമൃഗത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു! എന്നാൽ ഈ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം, അവർക്ക് ആത്മ ഗൈഡുകളായി നമ്മിലേക്ക് മടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?

നമ്മുടെ ആത്മ മൃഗങ്ങൾ സാധാരണയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്, അവ എപ്പോൾ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും ഞങ്ങൾ ആശ്വാസമോ മാർഗനിർദേശമോ തേടുന്നു. ചിലർ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുകാര്യങ്ങൾ പ്രയാസകരമാകുമെന്ന് അറിയുക- എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ അവ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും കടത്തിവെട്ടുകയില്ല.

അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല താൽപ്പര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുക. ശരിയായ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരമോ ആശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമോ ലഭിക്കും- പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കത് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ!

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡ് ഉണ്ടോ?

നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ നയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി അവിടെയുണ്ട്, എന്തുതന്നെയായാലും, അവർ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതാത്തപ്പോഴും. സമയം കഠിനമായേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ തനിച്ചല്ലെന്ന് അറിയുക. നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളെ സമീപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ.

അവരുടെ ആത്മമൃഗം അവരോടു സംസാരിക്കുന്നു; മറ്റുള്ളവർ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പെരുമാറുമെന്ന് പറയുന്നു.

എന്തായാലും, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട വളർത്തുമൃഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ തനിച്ചായിരിക്കണമെന്നില്ല. ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മൃഗസ്നേഹി ഉണ്ടായിരിക്കാം!

ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ

നമ്മുടെ കടന്നുപോയ വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആത്മാക്കളായി നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ആരാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുക അതും കഴിയില്ല? വിട്ടുപോയ ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ നയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇത് വളരെ സാധാരണമായ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡാണ്.

ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെയോ അച്ഛന്റെയോ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അത് അമാനുഷിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രൂപത്തിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോന്നൽ മാത്രമായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയോ ധാരണകളെയോ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കരുത്- നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടയാൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും!

നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കടന്നുപോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കഴിവും. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മാർഗനിർദേശക ശക്തി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ അവർ വൈകില്ല.

പ്രധാന ദൂതന്മാർ

നിങ്ങളുടെ മതം എന്തുതന്നെയായാലും, വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാന ദൂതന്മാർ ഞങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ വിശ്വാസങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അവർക്ക് വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ദൂതന്മാർ ഞങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതും കാണുക: അലിഗേറ്ററുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ — ശക്തിയുടെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അവിശ്വസനീയമായ പ്രതീകം

ഈ പ്രധാന ദൂതന്മാർ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതരായിരിക്കാം. റാഫേൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കൽ പോലുള്ള അവരുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാം. ഇവമാലാഖമാർ സാധാരണയായി ഒരു പ്രത്യേക തീം അല്ലെങ്കിൽ വികാരം, അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നിറം എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.

എന്തായാലും, ഈ മാലാഖമാർ നമുക്കുവേണ്ടിയുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവർക്ക് പേരിടുകയും അവരുടെ ഉപദേശം തേടുകയും ചെയ്യുന്നിടത്തോളം.<1

മറ്റ് മാലാഖമാർ

ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ സ്വന്തം കാവൽ മാലാഖമാരോ നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ആത്മാക്കളോ ഉണ്ട്. പ്രധാന ദൂതന്മാർ സാധാരണയായി നിർദ്ദിഷ്ട വിഷയങ്ങളും തീമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ മറ്റ് ദൂതന്മാർ അവിടെയുണ്ട്.

സാധാരണ മനുഷ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കല്ല, ഈ മാലാഖമാർ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്, പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെയോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയോ അടയാളങ്ങളെക്കാളും അവരുടെ അടയാളങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ്.

നിങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ അവരുണ്ട്!

നമ്മുടെ ദൈവങ്ങളും യജമാനന്മാരും

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിലോ യേശുവിലോ ബുദ്ധനോ അള്ളാഹുവിലോ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക. മതപരമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ, എല്ലായ്‌പ്പോഴും നമ്മെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഉന്നത യജമാനന്മാരും ആത്മീയ ജീവികളും ഉണ്ട്.

ഓരോ മതത്തിനും ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്‌തമായ പേരുകളുണ്ട്, കൂടാതെ വിക്കൻ ആചാരങ്ങൾക്ക് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള മാന്യവും ആദരണീയവുമായ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. . നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ ഞങ്ങളുമായി എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു?

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാംപല തരത്തിലുള്ള സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു, അവർ നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണിത്. ഇത് ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ നിരവധി അടയാളങ്ങളും ഓഫറുകളും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ.

ഈ പൊതുവായ ചില അടയാളങ്ങളും സംവേദനങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഭാവിയിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലാകും. നമുക്ക് ഊളിയിടാം!

വെളിച്ചത്തിന്റെയോ നിറത്തിന്റെയോ മിന്നലുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം അറിയാൻ തീരുമാനിച്ച സാന്നിധ്യത്തെ ആശ്രയിച്ച്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ വയലിലോ വെളിച്ചത്തിന്റെയോ നിറമുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെയോ ഒരു മിന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. കാഴ്ചയുടെ. പല വ്യത്യസ്‌ത ദൂതൻമാരും വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാ വിശുദ്ധരും പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു!

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ കാറിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ പ്രകാശിക്കുന്നതും അണയ്‌ക്കുന്നതുമായ വിളക്കുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ വരാം. . തെരുവ് വിളക്കുകൾ അണയുന്നതും അവയുടെ ചുവട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചില നിറത്തിലുള്ള വിളക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മാറുന്നതും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം.

ഇത് എപ്പോഴും യാദൃശ്ചികമല്ല- നിങ്ങളുടെ മാലാഖമാർ, രക്ഷിതാക്കളും ആത്മ ഗൈഡുകളും നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു. അവർക്ക് പല തരത്തിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നേടാനാകൂ, പ്രകാശമോ നിറമോ അവർക്ക് അതിനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു!

ഊഷ്മളതയോ സംവേദനങ്ങളോ

എനിക്കറിയാവുന്ന പലരും അവരുമായി നിമിഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഊഷ്മളത, സ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംവേദനങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ആത്മാവ് നയിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പലപ്പോഴും തളർച്ച അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ച അവളുടെ കണങ്കാൽ തടവുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു- ഇത് അവളുടെ മധുരമുള്ള പഴയ പൂച്ചയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.അന്തരിച്ചു, പക്ഷേ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പോലും അവളുടെ കൂട്ടാളിയായി തുടരുന്നു!

നമ്മുടെ കാവൽ മാലാഖമാർ പലപ്പോഴും നെഞ്ചിലെ ഊഷ്മളതയും സുഖകരമായ വികാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പിരിഞ്ഞുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മെ ഞെരുക്കിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ നമ്മുടെ തോളിൽ ഒരു പരിചിതമായ കൈ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.

ശാരീരിക സംവേദനം എന്തുതന്നെയായാലും, എവിടെനിന്നോ വന്നതുപോലെ തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം. ഒരു നിമിഷമെടുക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് ശരിക്കും അനുഭവിച്ചറിയൂ- അത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും!

ഏഞ്ചൽ നമ്പറുകൾ

ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ അടയാളങ്ങളിലൊന്ന് മാലാഖ സംഖ്യകളുടെ ആശയം. സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ വേരൂന്നിയ, ഒരു മാലാഖ നമ്പർ കാണുന്നത് പലപ്പോഴും ഒന്നുമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു യാദൃശ്ചികത പോലെ- ആദ്യം.

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരേ സംഖ്യ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സംഖ്യകളുടെ ഒരേ പാറ്റേൺ പലപ്പോഴും കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ മാലാഖമാർ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം ഇത്!

നിങ്ങളുടെ സമയമെടുത്ത് നിശ്ചിത സംഖ്യാ പാറ്റേണുകൾ കൂടുതൽ തവണ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ രാത്രി ഒരേ സമയത്ത് ഉണരുകയാണെങ്കിൽ, സമയം എത്രയാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകളിലോ ബിൽബോർഡുകളിലോ രസീതുകളിലോ ഈ നമ്പറുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാലാഖമാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നുണ്ടാകാം!

മധുരമായ ശബ്ദങ്ങൾ

ചിലപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും ഇഷ്ടവും തോന്നേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഇത് അപൂർവമായിരിക്കാമെങ്കിലും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, പലപ്പോഴുംസൗമ്യവും മൃദുവായതുമായ ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഇത് മാനസിക രൂപത്തിലോ (ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്നതല്ല) അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരികമായ ഒരു ശബ്ദത്തിലോ വരാം. മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാധാരണ മാർഗമാണിത്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയുമായി ഒരു പ്രത്യേക വാക്കോ പാട്ടോ വാക്യമോ പങ്കിടുകയാണെങ്കിൽ.

നമ്മുടെ മാലാഖമാരും ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ ഒരു ആത്മ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് പരിചിതമായ ഒരു കുര കേട്ടേക്കാം. ശബ്‌ദം എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളെ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ രക്ഷാധികാരികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അടയാളമായിരിക്കാം!

പങ്കിട്ട അനുഭവങ്ങൾ

എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അവളുടെ കണങ്കാലിൽ പൂച്ച ഉരസുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നതുപോലെ. , നിങ്ങൾക്കും വളരെ പരിചിതമായ നിമിഷങ്ങൾ യാദൃശ്ചികമായി അനുഭവിച്ചേക്കാം. പരേതനായ ഒരു ആത്മാവ് നമ്മെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ പ്രകടമാകാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി പങ്കിട്ട അനുഭവങ്ങളുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒബ്‌ജക്‌റ്റുകൾ നീങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം- ഈ വസ്‌തുക്കൾ വിട്ടുപോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുമായോ വളർത്തുമൃഗവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ? ആരെയെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗാനം റേഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകാം.

ഇവ യാദൃശ്ചികത എന്നതിലുപരി നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളിൽ നിന്നുള്ള അടയാളങ്ങളായിരിക്കാം. ഈ പ്രത്യേക അനുഭവം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് അവർക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ആ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!

ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതിനാലാണ് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ചെറിയ യാദൃശ്ചികതകൾ. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്താൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതല്ല!

നമുക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുംസ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തണോ?

ഞങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നതിനാൽ, അവരുമായി എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താമെന്നും അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം.

ഇതും കാണുക: ഏഞ്ചൽ നമ്പറിന്റെ മാന്ത്രിക അർത്ഥം 0000

ഇതിന് കഴിയും. പറഞ്ഞുതീർക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്, കുറച്ച് പരിശീലിച്ചേക്കാം. മാനസികമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനോ നിങ്ങളുടെ അവബോധം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനോ നിങ്ങൾ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുക.

നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ശബ്ദത്തിലും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡിൽ നിന്ന് വന്നതായി നിങ്ങൾ കരുതുന്ന ഏത് അടയാളത്തിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ആശയവിനിമയം നടത്തണം എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള മറ്റ് ചില സഹായകരമായ നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ.

ധ്യാനിക്കുക

നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള എളുപ്പവഴികളിലൊന്നാണ് ധ്യാനം. ഇത് തികച്ചും നിശ്ശബ്ദതയുടെ സമയമാണ്, നമ്മുടെ തലയിൽ സംഭവിക്കുന്ന നിരന്തരമായ ചിന്തകൾക്ക് പകരം ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉൾപ്പെടുന്നു.

നമുക്ക് നിശ്ചലമായും വർത്തമാനമായും നിശബ്ദമായും കഴിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മുടെ ആത്മ ഗൈഡുകളുമായി സത്യസന്ധവും യഥാർത്ഥവുമായ സംഭാഷണത്തിന് വഴിയൊരുക്കും. ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചോ അടയാളങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധമുണ്ടാകാം, അത് നിങ്ങളെ ആത്മീയമായി മറുവശത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കും.

നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്തുടരാൻ സഹായകമായ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷനുകളും ഗൈഡഡ് മെഡിറ്റേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ധ്യാന യാത്രയിൽ. ഒരു യോഗാ സെഷനുശേഷം ഞാൻ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു, കാരണം എന്റെ ശരീരം വിശ്രമിക്കുന്നതും എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തവുമാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി.

അടയാളങ്ങൾക്കായി കാണുക

ഇതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, പക്ഷേനിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളിൽ നിന്ന് അടയാളങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പഠിക്കുന്നത് അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് അയയ്‌ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സൂചനകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം, അത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കും!

യാദൃശ്ചികമായി തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആവർത്തിച്ചുള്ള അക്കങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ, മിന്നുന്ന ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയും മറ്റും പോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പാറ്റേണുകൾക്കായി നോക്കുക. ഇത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡും മാത്രം പങ്കിടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അടയാളമായിരിക്കാം, അതിനാൽ ഇത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക!

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശബ്ദങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ നീങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ശക്തമായ ഒരു അടയാളമാണ്, അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ അടിയന്തിരമായി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം, അവ അവഗണിക്കപ്പെടില്ല!

നിങ്ങളുടെ അവബോധം മൂർച്ച കൂട്ടുന്നത് തുടരുമെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ആദ്യം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളാകുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഗന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുക.

സൂക്ഷ്മമായി ശ്രദ്ധിക്കുക

നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷേ ഇത് അവർക്ക് മതിയായ ആശയവിനിമയ രീതിയാണ്. കുശുകുശുപ്പുകളോ പാട്ടുകളോ ചില സ്വരങ്ങളോ കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാലാഖമാരോ രക്ഷിതാക്കളോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയായിരിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുമ്പോൾ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്- അത് സ്വപ്നങ്ങളിലോ ധ്യാനത്തിലോ ആകാം. അത് റേഡിയോയിലെ ഒരു പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം പോലെ പരിചിതമായ രൂപത്തിൽ ആകാംപ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ വിട്ടുപോയി.

രൂപം എന്തുതന്നെയായാലും, നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകളെ എങ്ങനെ കേൾക്കാമെന്നും നിങ്ങളുടെ ക്ലാരാഡിയന്റ് കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാമെന്നും പഠിക്കുന്നത് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹായകമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും അവബോധത്തെയും അവരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെയും മൂർച്ച കൂട്ടാൻ ഇതിന് കഴിയും. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക!

പ്രാർത്ഥിക്കുക, ചോദിക്കുക

നിങ്ങളുടെ മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ വിശ്വാസങ്ങൾ എന്തുതന്നെയായാലും, സഹായം ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു ദോഷവുമില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസകരമായ സമയമാണ് നേരിടുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നിങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽപ്പോലും, പ്രാർത്ഥിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉറക്കെ ചോദിക്കാനോ സമയമെടുക്കുക.

ഇത് ആദ്യം അൽപ്പം വിഡ്ഢിത്തമായി തോന്നാം, എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കുക. നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചത്തോട് ചോദിക്കുക. താൽക്കാലികമായി നിർത്തി കേൾക്കുക- നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ഒരു ഉത്തരം ലഭിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എപ്പോൾ, എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന് ഉത്തരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്പിരിറ്റ് ഗൈഡുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അവരുടെ സഹായം തേടുക എന്നതാണ്.

ക്ഷമയോടെയിരിക്കുക

ഇതിന് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങളുടെ ആത്മഗൈഡുകളുമായി നിങ്ങളുടെ അവബോധവും ആശയവിനിമയ രീതിയും ആദ്യം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

നിരാശ സ്വാഭാവികമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായ ഉത്തരം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ. ദൂരെ. നിങ്ങളുടെ മാലാഖമാരും രക്ഷാധികാരികളും
Randy Stewart
Randy Stewart
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ വിദഗ്ദ്ധനും സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ സമർപ്പിത വക്താവുമാണ്. നിഗൂഢ ലോകത്തോടുള്ള സഹജമായ ജിജ്ഞാസയോടെ, ജെറമി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ടാരറ്റ്, ആത്മീയത, മാലാഖ നമ്പറുകൾ, സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ കല എന്നിവയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി. സ്വന്തം പരിവർത്തന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, തന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും തന്റെ ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.ഒരു ടാരറ്റ് പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, കാർഡുകളിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെന്ന് ജെറമി വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും, ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വ്യക്തതയോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെ ജീവിതം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടാരോട്ടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധപരമായ സമീപനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അന്വേഷകരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മൂല്യവത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആത്മീയതയോടുള്ള അക്ഷീണമായ അഭിനിവേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും തുടർച്ചയായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അഗാധമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ സഹായിക്കാനും വിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതീകാത്മകതയും വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി നെയ്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ സൗമ്യവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ ശൈലിയിലൂടെ, ജെറമി വായനക്കാരെ അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സൌമ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ടാരോട്ടിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജെറമി മാലാഖയുടെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.സംഖ്യകൾ. ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാനും വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ മാലാഖ അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകത ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നു, ഇത് പ്രചോദനാത്മകവും പരിവർത്തനപരവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.സ്വയം പരിചരണത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം പരിചരണ ആചാരങ്ങൾ, മനഃപാഠ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമർപ്പിത പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ, സന്തുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ജെറമിയുടെ അനുകമ്പയുള്ള മാർഗനിർദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും തങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.തന്റെ ആകർഷകവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലോഗിലൂടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയത, സ്വയം പരിചരണം എന്നിവയുടെ അഗാധമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ ജ്ഞാനം, അനുകമ്പയുള്ള സ്വഭാവം, വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയാൽ, അവൻ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.