ഏഞ്ചൽ നിറങ്ങൾ എന്താണ്, അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ഏഞ്ചൽ നിറങ്ങൾ എന്താണ്, അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
Randy Stewart

നിങ്ങളുടെ മാലാഖയുമായോ ദൈവവുമായോ അല്ലെങ്കിൽ 'ഉറവിടം' എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവയുമായോ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗ്ഗമാണ് മാലാഖ നിറങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, ആധുനിക കാലത്തെ ആത്മീയതയുടെ വന്യവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമായ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ, തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമേയുള്ളൂ.

നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ചിലത് അവിടെയുണ്ട്.

നമ്മളിൽ പലർക്കും, മാലാഖമാരുടെ സാധ്യതയിൽ വിശ്വസിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വളർന്നത്. അത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ആകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ഒരു തൂവൽ വീഴുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഖ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്.

ഇതും കാണുക: നൈറ്റ് ഓഫ് വാൻഡ്സ് ടാരറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥം

മാലാഖമാർ നമ്മളേക്കാൾ ഉയർന്ന വൈബ്രേഷൻ ആവൃത്തിയുള്ള ജീവികളാണ്. നമുക്കും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ ഒരു പാലമായി വർത്തിക്കുന്ന ദിവ്യാത്മാക്കൾ. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലുടനീളം മാർഗനിർദേശത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും മൃദുലമായ നഗ്നതകൾ അവർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.

നമുക്ക് മാലാഖമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് - അത് പ്രധാന ദൂതന്മാരുടെയോ കാവൽ മാലാഖമാരുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിലോ ആകട്ടെ. അവരെയും അവരുടെ അസ്തിത്വത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ.

അവരുടെ മാലാഖ നിറങ്ങൾ അറിയുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും അവരെ തിരിച്ചറിയാനും നമ്മെ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ഏറ്റവും നന്നായി സജ്ജമായിരിക്കുന്ന മാലാഖയിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഈ നിറങ്ങൾ സഹായിക്കും.

ഏഞ്ചൽ നിറങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്?

ഏഴ് ഉണ്ട് സാധാരണയായി മാലാഖ നിറങ്ങൾ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഓരോന്നിനും എഇരട്ട-ലേയേർഡ് പ്രാതിനിധ്യം. അവർ ഒരു പ്രത്യേക ദൂതനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുക മാത്രമല്ല, സ്വഭാവവിശേഷതകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വിഷമിക്കേണ്ട, ഓരോ നിറവും എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഏത് മാലാഖയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പേജുകൾ തോറും സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ എട്ട് മാലാഖ നിറങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു.

എയ്ഞ്ചൽ കളർ വൈറ്റ്

ഐക്യത്തെയും സത്യസന്ധതയെയും വിശുദ്ധിയെയും സമാധാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വെളുത്ത വെളിച്ചം ദൈവവുമായി അല്ലെങ്കിൽ 'ഉറവിടം' ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പലരും അത് മാലാഖമാരുമായുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഒരു തുറന്ന ഉറവിടത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

വെളുപ്പ് ദൂതൻ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. <1

ഏഞ്ചൽ കളർ ഗ്രീൻ

പച്ച നിറം ഭാഗ്യം, വളർച്ച, രോഗശാന്തി, സമൃദ്ധി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പച്ച നിറം കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ സ്വയം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട സമയമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും സുഖപ്പെടുത്തുക.

പച്ച മാലാഖയുടെ നിറം പ്രധാന ദൂതൻ റാഫേലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഏഞ്ചൽ കളർ ബ്ലൂ

ഈ നിറം കാണുന്നവരിൽ ശാന്തതയും ശാന്തതയും നിറയ്ക്കുന്നു. ഐക്യം, ക്ഷമ, ആരോഗ്യം എന്നിവയുടെ മാലാഖയുടെ നിറമാണ് നീല, ഈ നിറം നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയ രീതികളെയും ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ വർണ്ണം ചാനൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് എങ്ങനെ അറിയിക്കുന്നു എന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

നീല നീല നിറം പ്രധാന ദൂതൻ മൈക്കിളിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഏഞ്ചൽ കളർമഞ്ഞ

മഞ്ഞയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷയുമായി ഏറ്റവും മനോഹരമായ ബന്ധമുണ്ട്. രോഗശാന്തി, സന്തോഷം, നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കൽ എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. നിങ്ങളുടെ താടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിറമാണ് ഇത് മാലാഖ ജോഫീൽ .

ഏഞ്ചൽ കളർ റെഡ്

നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ, ചുവപ്പ് നിറം അഭിനിവേശം, ആഗ്രഹം, സ്വയംപര്യാപ്തതയുടെ ആവശ്യകത എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചുവപ്പ് നിറം നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ വികാസത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കാനും പ്രചോദിതരായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അഭിനിവേശങ്ങൾ പിന്തുടരാനും നിങ്ങളുടെ മാലാഖമാർ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ചുവപ്പ് നിറം പ്രധാന ദൂതനായ യൂറിയലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ദൂതൻ പർപ്പിൾ നിറം

പർപ്പിൾ കാരുണ്യത്തിന്റെയും പരിവർത്തനത്തിന്റെയും നിറമാണ്. വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി പർപ്പിൾ വിഭജിക്കാൻ ചില ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ എയ്ഞ്ചൽ നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ ഒരു തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളും വേർതിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. രണ്ടിനും ആത്മീയ വളർച്ചയുടെയും ഉണർവിന്റെയും പൊതുവായ അർത്ഥമുണ്ട്.

പർപ്പിൾ നിറം സാഡ്‌കിയേൽ എന്ന മാലാഖയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഏഞ്ചൽ കളർ പിങ്ക്

പിങ്ക് സ്നേഹത്തിന്റെയും ദയയുടെയും നിറമാണ്. ഈ നിറം പലപ്പോഴും മറ്റ് പല മാലാഖ നിറങ്ങൾക്കൊപ്പം കാണപ്പെടുന്നു, നിങ്ങളുടെ മാലാഖയുടെ നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയും, സ്നേഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുവെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അനുകമ്പ വളർത്താനുമുള്ള സമയമാകൂ.

പിങ്ക് മാലാഖയുടെ നിറം പ്രധാന ദൂതൻ ചാമുവലിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു .

ഞാൻ എയ്ഞ്ചൽ നിറങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും?

അനേകം ആളുകൾ അവരുടെ ആവശ്യമായ മാലാഖയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനും വിളിക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്തമായ വഴികളിൽ മാലാഖ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വർണ്ണ ദൃശ്യവൽക്കരണം, ചക്രങ്ങൾ, ക്രിസ്റ്റൽ വർണ്ണ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരെ. ആത്മീയ തലത്തിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മാലാഖ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്.

ദൃശ്യവൽക്കരണം

പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക്, നിങ്ങളുടെ മാലാഖയുടെ നിറം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത് അവരുമായി വേഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. കൂടുതൽ നേരിട്ട്. നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിറം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വലിച്ചിടുകയും അത് നിങ്ങളുടെ മേൽ കഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും? വിഷമിക്കേണ്ട, പ്രാർത്ഥന നമ്മിൽ പലർക്കും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കാം, ഇത് നിങ്ങൾ മാലാഖ നിറങ്ങളുടെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെടുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമയമാണ് ധ്യാനം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാലാഖയുടെ നിറത്തിൽ ശക്തമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ. പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ചിലർ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങളോ സഹായത്തിനുള്ള ആഗ്രഹമോ ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി നിറമുള്ള മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം.

ചക്രങ്ങൾ

പലതും ചക്രങ്ങളുടെ ശക്തിയിലൂടെ പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചക്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ്മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഊർജ്ജ കേന്ദ്രങ്ങൾ. ആകെ 7 ചക്രങ്ങളുണ്ട്, ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ പ്രാതിനിധ്യ നിറമുണ്ട്, അത് ഏഴ് മാലാഖ നിറങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പലരും ചക്ര ഓപ്പണിംഗ് വ്യായാമങ്ങളായ പാട്ട്, നൃത്തം, ചില യോഗ നീക്കങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കും, അത് അവരുടെ മാലാഖമാരുമായി അവരുടെ നിറത്തിന്റെ ശക്തിയിലൂടെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ക്രിസ്റ്റലുകൾ

പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്‌ത പരലുകൾക്ക് അവരുടേതായ വൈബ്രേഷൻ എനർജി ഉണ്ടെന്നും സ്ഫടികങ്ങൾ തലമുറകളായി പ്രാർത്ഥന, മധ്യസ്ഥം, രോഗശാന്തി ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കലായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

അതിനാൽ പലരും തങ്ങളുടെ മാലാഖമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിന് പരലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. പൊരുത്തപ്പെടുന്ന കളർ ക്രിസ്റ്റൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത് ദിവസേന ധരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങളിൽ നെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാലാഖയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധവും ബന്ധവും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

ഇതും കാണുക: ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 1122: വളർച്ചയും ബാലൻസും

നിറങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മാലാഖമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുക

വിഷയം മാലാഖയുടെ നിറങ്ങൾ അല്പം പുറത്തായി തോന്നാം. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വയം ഒരു പ്രത്യേക മതവിശ്വാസിയായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് സാധാരണയായി ചില കാരണങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ്.

ഈ നിറങ്ങൾ മാലാഖമാരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷൻ രീതിയാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ' ഉറവിടം'.

പ്രധാന ദൂതൻ ചാമുവേൽ പിങ്ക് നിറമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ആ നിറത്തിന്റെ വൈബ്രേഷൻ എനർജി അവർക്ക് കണക്റ്റുചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്.നിങ്ങളെ നയിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നൽകാനും അവരെ സഹായിക്കുന്നു.
Randy Stewart
Randy Stewart
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ വിദഗ്ദ്ധനും സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ സമർപ്പിത വക്താവുമാണ്. നിഗൂഢ ലോകത്തോടുള്ള സഹജമായ ജിജ്ഞാസയോടെ, ജെറമി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ടാരറ്റ്, ആത്മീയത, മാലാഖ നമ്പറുകൾ, സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ കല എന്നിവയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി. സ്വന്തം പരിവർത്തന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, തന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും തന്റെ ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.ഒരു ടാരറ്റ് പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, കാർഡുകളിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെന്ന് ജെറമി വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും, ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വ്യക്തതയോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെ ജീവിതം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടാരോട്ടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധപരമായ സമീപനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അന്വേഷകരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മൂല്യവത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആത്മീയതയോടുള്ള അക്ഷീണമായ അഭിനിവേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും തുടർച്ചയായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അഗാധമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ സഹായിക്കാനും വിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതീകാത്മകതയും വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി നെയ്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ സൗമ്യവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ ശൈലിയിലൂടെ, ജെറമി വായനക്കാരെ അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സൌമ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ടാരോട്ടിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജെറമി മാലാഖയുടെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.സംഖ്യകൾ. ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാനും വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ മാലാഖ അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകത ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നു, ഇത് പ്രചോദനാത്മകവും പരിവർത്തനപരവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.സ്വയം പരിചരണത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം പരിചരണ ആചാരങ്ങൾ, മനഃപാഠ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമർപ്പിത പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ, സന്തുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ജെറമിയുടെ അനുകമ്പയുള്ള മാർഗനിർദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും തങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.തന്റെ ആകർഷകവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലോഗിലൂടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയത, സ്വയം പരിചരണം എന്നിവയുടെ അഗാധമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ ജ്ഞാനം, അനുകമ്പയുള്ള സ്വഭാവം, വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയാൽ, അവൻ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.