തുടക്കക്കാർക്കായി 24 എളുപ്പമുള്ള ത്രീകാർഡ് ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡുകൾ

തുടക്കക്കാർക്കായി 24 എളുപ്പമുള്ള ത്രീകാർഡ് ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡുകൾ
Randy Stewart

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിങ്ങൾ ടാരറ്റ് വായിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമിതഭാരം തോന്നിയേക്കാം. 78 കാർഡുകൾ ഉണ്ട്! അവയെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു സ്‌പ്രെഡിലെ ഓരോ കാർഡിന്റെയും സ്ഥാനം നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? ധാരാളം നിയമങ്ങളും വളരെ കുറച്ച് സമയവും ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ, അനുഭവപരിചയമുള്ള മിക്ക ടാരറ്റ് വായനക്കാരും ഏതൊരു റൂൾ ബുക്കിനെക്കാളും അവരുടെ അവബോധത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കാർഡുകൾ പരസ്പരം എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെന്ന് ടാരറ്റ് വായനക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

കാർഡുകൾ, ചുറ്റുമുള്ള ലോകം, തങ്ങൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിച്ച് വായനക്കാർ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ത്രീ-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ വൈദഗ്ധ്യം പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സ്‌പ്രെഡാണ്!

മൂന്ന് കാർഡുകൾ ഒരു കാർഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, ഇത് ചിഹ്നങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. , നമ്പറുകൾ, മറ്റ് കാർഡ് പാറ്റേണുകൾ.

എന്നാൽ മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം തോന്നുന്ന അത്രയും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല - ഇത് പത്ത്-കാർഡ് കെൽറ്റിക് ക്രോസ് സ്‌പ്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് സംഭവിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളാണെങ്കിൽ വായിക്കാൻ പുതിയത്.

ഇതും കാണുക: രണ്ട് വാൾ ടാരറ്റ് കാർഡിന്റെ അർത്ഥം

ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ ഡെക്കും ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാൽ ത്രീ-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ഒരു സാഹചര്യം, തീം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം എന്നിവ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിശ്വസനീയമായ മാർഗമായി തുടരുന്നു.

നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക താൽപ്പര്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഒരു വായനക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ പൊതുവായ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന വ്യത്യസ്ത ത്രീ-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് ഡിസൈനുകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വായന തുടരുക.

എന്താണ് മൂന്ന് കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്?

നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് കാർഡുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഔട്ട് മാത്രമാണ് മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്സ്‌പ്രെഡുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശസ്തമായ പത്ത്-കാർഡ് കെൽറ്റിക് ക്രോസ്.

നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തനതായ പ്രശ്‌നങ്ങളും ആശങ്കകളും പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായി 3 കാർഡ് സ്‌പ്രെഡുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരോട്ട് മുകളിലുണ്ടോ? മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ?

ടാരറ്റ് ഡെക്ക്. സാധാരണഗതിയിൽ, വായനക്കാർ ഒരു തിരശ്ചീന രേഖയിൽ കാർഡുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾക്ക് നോൺ-ലീനിയർ പാറ്റേണുകളും പരീക്ഷിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഡെക്ക് ഷഫിൾ ചെയ്യുന്നതിനും കാർഡുകൾ വലിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് അദ്വിതീയമാണ്. നിങ്ങൾ ത്രീ-കാർഡ് ടാരോട്ട് സ്‌പ്രെഡ് പരിശീലിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്‌ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഭയപ്പെടരുത്.

ഉദാഹരണത്തിന്, ചില വായനക്കാർ കാർഡുകൾ ഷഫിൾ ചെയ്‌തതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും അവ വലിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവബോധം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവർ ഷഫിൾ ചെയ്‌തതിന് ശേഷം മികച്ച മൂന്ന് കാർഡുകൾ വലിക്കുകയോ ഡെക്ക് മൂന്നായി മുറിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ വലിച്ചാലും, ഫലങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും ചുവടെയുള്ള 8 ഈസി സ്‌പ്രെഡുകളിലൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.

ഇതും കാണുക: 6 റൂൺ അവരുടെ പുരാതന മാന്ത്രികവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വ്യാപിക്കുന്നു

നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?

ചുവടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ തീം അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രണയം, കരിയർ എന്നിവയ്‌ക്കും അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള സ്‌പ്രെഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിക്കാം. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും, തീം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒന്നിലധികം നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും.

ഈ സ്‌പ്രെഡുകളിൽ ചിലത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടേത് സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അവസരമോ അസാധാരണമായ ചോദ്യമോ ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കാർഡ് അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി ഈ മൂന്ന് കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക! അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഒരു പാചകക്കുറിപ്പ് പോലെ, നിങ്ങളുടെ വായനകളുടെ ഒരു ജേണൽ അവ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

ത്രീ-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ

ഈ മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ മികച്ച സ്ഥലങ്ങളാണ്. എങ്ങനെ എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ആരംഭിക്കുകടാരറ്റ് സ്പ്രെഡുകൾ വായിക്കാൻ. ഓരോ നിർദ്ദേശത്തിലും മൂന്ന് കീവേഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശൈലികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ വലിക്കുന്ന കാർഡുകൾ ആ ക്രമത്തിൽ ഒരു വരിയിൽ വയ്ക്കുക, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് വായിക്കുക.

ജനറൽ ത്രീ കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്

ചിലപ്പോൾ, ഒരു പൊതു സ്‌നാപ്പ്‌ഷോട്ടിനായി നിങ്ങൾ കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന കാർഡുകൾ എന്താണ് ഊന്നിപ്പറയുന്നതെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് ആഴത്തിൽ നോക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്‌തേക്കാം.

സാധാരണ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന സ്‌പ്രെഡുകൾ മികച്ചതാണ്:

 • ഭൂതകാലം - വർത്തമാനകാലം – ഭാവി : ഒരു ക്ലാസിക് സ്‌പ്രെഡ്, ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന സ്വാധീനം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണാൻ ഈ മൂന്ന് കാർഡുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ മനോഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഫലം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.
 • അവസരങ്ങൾ - വെല്ലുവിളികൾ - ഉപദേശം : നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വ്യാപനം മികച്ചതാണ് മനസ്സ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ഊർജ്ജമോ ഉപകരണമോ അന്തിമ കാർഡ് നൽകുന്നു.
 • ബലങ്ങൾ - ബലഹീനതകൾ - വളർച്ച : സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് മികച്ചതാണ്, ഈ സ്പ്രെഡ് നിങ്ങളെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന വായനകൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ശക്തി, ബലഹീനത, വളർച്ചയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവസരങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേഖലകൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിനോ ആഴ്‌ചയ്‌ക്കോ വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രമാക്കി മാറ്റാം.

സ്‌നേഹത്തിനും ബന്ധത്തിനുമായി സ്‌പ്രെഡ് ത്രീ-കാർഡ് ടാരറ്റ്

ഇവനിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് കാർഡ് സ്‌പ്രെഡുകൾ മികച്ചതാണ്. ഈ വ്യക്തി ഒരു പ്രണയ താൽപ്പര്യമോ ദീർഘകാല പങ്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രേരണകൾ നിഗൂഢമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ പങ്ക് നിങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നതോ ആയ ഒരു സുഹൃത്ത് ആകാം.

മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങളുടെ ചലനാത്മകതയെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ ഈ സ്‌പ്രെഡുകളിലൂടെ ബന്ധപ്പെടുക:

 • നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് - അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് - നിങ്ങളുടെ ഭാവി : ഈ അടിസ്ഥാന വായന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോകാമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം നൽകും. കാഷ്വൽ മുതൽ ഉയർന്ന പ്രതിബദ്ധത വരെയുള്ള എല്ലാത്തരം ബന്ധങ്ങൾക്കും ഇത് ഫലപ്രദമാണ്.
 • എന്താണ് നിങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നത് - എന്താണ് നിങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് - എന്താണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് : ഇത് മികച്ചതാണ് കൂടുതൽ ശക്തമായ എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകം നന്നായി സ്ഥാപിതമായ ബന്ധങ്ങൾ.
 • സ്‌നേഹ താൽപ്പര്യം #1 - പ്രണയ താൽപ്പര്യം #2 - എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാം : ടീം എഡ്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീം ജേക്കബ്? സാധാരണയായി, നിങ്ങൾ ഒടുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. പ്രണയത്തിനുള്ള രണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്‌പ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുക.

മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ഫ്യൂച്ചർ

കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. എന്ത് ഭാവി സാധ്യമാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കാർഡുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളത് പ്രകടമാക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഉപകരണമായിരിക്കാം അവ.

സാധ്യതയുള്ള ഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭാവി എങ്ങനെ നേടാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാൻ ഈ സ്പ്രെഡുകൾ പരീക്ഷിക്കുക:

 • നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് - നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് - എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം : ഇത്നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതോ അറിയാത്തതോ ആയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഘടകങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • എന്ത് സഹായിക്കും - എന്ത് തടസ്സമാകും - നിങ്ങളുടെ സാധ്യത : നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് ഉപയോഗിക്കുക. ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തുള്ളത് (അല്ലെങ്കിൽ അല്ല), സാധ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.
 • ലക്ഷ്യങ്ങൾ – തടസ്സങ്ങൾ – ഉപകരണങ്ങൾ : ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിശദാംശങ്ങൾ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മികച്ച സ്‌പ്രെഡ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ മൂലയിലുള്ള കഴിവുകളും ആസ്തികളും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ "ടൂൾസ്" കാർഡ് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ത്രീ-കാർഡ് ടാരോട്ട് സ്‌പ്രെഡ്

ടാരോട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ കഠിനമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എങ്ങനെ നടത്താമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനും കാർഡുകൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും. ഈ സ്‌പ്രെഡുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏറ്റവും മികച്ച നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഊന്നിപ്പറയുന്നു.

പാറയ്ക്കും കഠിനമായ സ്ഥലത്തിനും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി തോന്നുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകളിലൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

 • കഴിവുകൾ - ബലഹീനതകൾ - ഉപദേശം : ഈ സ്പ്രെഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഇല്ലാതാക്കാൻ എങ്ങനെ സഹായിക്കുമെന്ന് കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനുള്ളത്? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടേതായ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത്?
 • അവസരങ്ങൾ - വെല്ലുവിളികൾ - പരിഹാരം : മുകളിലുള്ള സ്‌പ്രെഡിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇത് ബാഹ്യമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇത് സാധ്യമായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുപരിഹാരം.
 • ഓപ്ഷൻ #1 - ഓപ്ഷൻ #2 - തീരുമാനിക്കുന്ന ഘടകം : രണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ, പാതകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ചോയിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്പ്രെഡ് വാറ്റിയെടുക്കുന്നു ഓരോ ഓപ്ഷന്റെയും സാരാംശം നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല നൽകുന്നു.

ത്രീ-കാർഡ് ടാരോട്ട് കരിയറിനായി സ്‌പ്രെഡ്

സ്‌നേഹത്തെയും ബന്ധങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ടാരറ്റ് വായനകളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും, എന്നാൽ പലർക്കും അവരുടെ ജോലിയിലെ അവസരങ്ങളെയും സംതൃപ്തിയെയും കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്.

ഈ ത്രീ-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ ഒരു കരിയർ ഫോക്കസിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു:

 • പാഷൻ – സ്‌കിൽ – കരിയർ സാധ്യത : എന്താണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് മികച്ചതാണ് പിന്തുടരാനുള്ള കരിയർ. അനുയോജ്യമായ ഒരു കരിയർ ചോയിസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രായോഗിക വൈദഗ്ധ്യവുമായി എങ്ങനെ വിന്യസിക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കാർഡുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • ലക്ഷ്യങ്ങൾ – ടൂളുകൾ – പാത : ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ കരിയർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അത് എങ്ങനെ നേടാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ടൂളുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അവ നിങ്ങളുടെ നേട്ടത്തിനായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ സ്പ്രെഡ് ഇവിടെയുണ്ട്.
 • തടസ്സം - നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം - അവസരം : ജോലിയിലോ ജോലി തിരയലോ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ സ്പ്രെഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് പ്രധാന തടസ്സം? അതുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം എന്താണ്? പുരോഗതിക്കുള്ള ഏത് അവസരമാണ് നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചത്?

മൂന്ന് കാർഡ് ടാരറ്റ് പണത്തിനായുള്ള സ്‌പ്രെഡ്

അവർ തൊഴിൽ, പണം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാംനിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ സ്പ്രെഡുകൾ മികച്ചതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണം? കരിയറിന് പുറമെ, നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും?

നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും എന്താണ് വരുന്നതെന്നും സന്തുലിതമാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന സ്പ്രെഡുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു:

 • പ്രശ്നം - പ്രവർത്തന ഘട്ടങ്ങൾ – സഹായം : നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ഈ സ്‌പ്രെഡ് സഹായിക്കുന്നു. പ്രശ്‌നം നിക്ഷേപ നഷ്ടമോ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിലെ പുതിയ ബുദ്ധിമുട്ടോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആകാം. രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ആർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും കാണാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • അവസരം – പോരായ്മ – ആനുകൂല്യങ്ങൾ : ചിലപ്പോൾ, ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം, സമയം, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി എന്നിങ്ങനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെലവിൽ വന്നേക്കാവുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക അവസരം. അവസരം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സ്പ്രെഡ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.
 • ചെലവ് – ലാഭിക്കൽ – ഫോക്കസ് : ബഡ്ജറ്റിംഗിന് മികച്ചതാണ്, ഈ മൂന്ന് കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ ചെലവ് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയും സുഗമവും കണ്ടെത്തുന്നതിന് എന്തിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് എന്നതും സമ്പാദ്യവും നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു.

ആന്തരിക മാർഗനിർദേശത്തിനായി ത്രീ-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്

നിങ്ങൾ ചെയ്‌തേക്കാം നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ടാരറ്റ് കാർഡുകളിലേക്ക് വരിക: നിങ്ങളുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ, ഉപയോഗിക്കാത്ത സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സമ്മതിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ.

ഇനിപ്പറയുന്ന സ്‌പ്രെഡുകൾ സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു:

 • ശരീരം –വികാരം - സ്പിരിറ്റ് : നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ലളിതമായ ചെക്ക്-ഇൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ഈ മൂന്ന് കാർഡുകൾ വലിച്ചിടുക. ഓരോ കാർഡും നിങ്ങളുടെ ഒരു വശത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ളത് എങ്ങനെ നൽകാമെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു.
 • Ego – Id – Superego : ഈ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു മനസ്സ്. (നിങ്ങൾ ഫ്രോയിഡിനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം.) "Ego" കാർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നു, കൂടാതെ "Id" നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രേരണകളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനമായി, "Superego" കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു, നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സ്വയം.
 • വിളിക്കൽ - സംശയങ്ങൾ - പ്രവർത്തനങ്ങൾ : ഈ സ്പ്രെഡ് സഹായിക്കുന്നു. ഉയർന്ന കോളിംഗിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, അടുത്ത കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ ഉയർന്ന അഭിലാഷം പിന്തുടരാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും.

മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് സർഗ്ഗാത്മകതയ്ക്കായി

നിങ്ങൾ ഒരു എഴുത്തുകാരനോ കലാകാരനോ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സർഗ്ഗാത്മകതയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. നിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദിതമല്ലാത്തതായി തോന്നുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നിലവിലുള്ള അപരിചിതമായ വെല്ലുവിളികളിൽ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം.

നിങ്ങളുടെ കലാജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചുവടെയുള്ള മൂന്ന് സ്‌പ്രെഡുകൾ പരിശോധിക്കുക:

 • പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടം – ഇത് എങ്ങനെ ചാനൽ ചെയ്യാം – സാധ്യതയുള്ള ഫലം :ഈ സ്പ്രെഡ് നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സേവിക്കുന്ന പ്രചോദനത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം എങ്ങനെ ചാനൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു, അത് പ്രകൃതിയോ ബന്ധങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്മാറ്റമോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമോ ആകട്ടെ. അന്തിമ കാർഡ് ഒരു പുതിയ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാല പ്രോജക്റ്റിന്റെ പര്യവസാനം പോലെ സാധ്യമായ ഒരു ഫലം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
 • എന്താണ് സർഗ്ഗാത്മകതയെ തടയുന്നത് - റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ശീലം - വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള ശീലം : എഴുത്തുകാർ പലപ്പോഴും എഴുത്തുകാരുടെ ബ്ലോക്കുമായി പോരാടുന്നു, ഈ വികാരം നിങ്ങൾക്കും പരിചിതമായിരിക്കാം. ക്രിയാത്മകമായ രസങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്ന മികച്ച ശീലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകതയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവയെ ഈ സ്പ്രെഡ് വേർതിരിക്കുന്നു. എന്ത് ശീലമാണ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ഏതാണ് കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത്?
 • അഭിലാഷം - കമ്മ്യൂണിറ്റി - അവസരം : അവർ ഉപജീവനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കലാകാരന്മാർ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പിന്തുണ നേടുന്നു. ഈ മൂന്ന് കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ നിലവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന അഭിലാഷത്തെയോ പ്രോജക്റ്റിനെയോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നിങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ രീതിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനമായി, സുസ്ഥിരമായ ഒരു കരിയർ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ ആർക്കൊക്കെയോ എന്തെങ്കിലുമോ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് കാണാൻ അവസരം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു!

പുതിയ ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ പഠിക്കുന്നത് മതിയായില്ലേ?

വൈവിധ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അടുത്തതായി എന്ത് പരിശീലിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പൊതുവായ ടാരോട്ട് സ്പ്രെഡുകൾ!

ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ച്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡുകൾ, ഏഴ്-കാർഡ് പോലുള്ള കൂടുതൽ കാർഡുകൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന സ്‌പ്രെഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കുക.
Randy Stewart
Randy Stewart
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ വിദഗ്ദ്ധനും സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ സമർപ്പിത വക്താവുമാണ്. നിഗൂഢ ലോകത്തോടുള്ള സഹജമായ ജിജ്ഞാസയോടെ, ജെറമി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ടാരറ്റ്, ആത്മീയത, മാലാഖ നമ്പറുകൾ, സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ കല എന്നിവയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി. സ്വന്തം പരിവർത്തന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, തന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും തന്റെ ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.ഒരു ടാരറ്റ് പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, കാർഡുകളിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെന്ന് ജെറമി വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും, ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വ്യക്തതയോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെ ജീവിതം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടാരോട്ടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധപരമായ സമീപനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അന്വേഷകരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മൂല്യവത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആത്മീയതയോടുള്ള അക്ഷീണമായ അഭിനിവേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും തുടർച്ചയായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അഗാധമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ സഹായിക്കാനും വിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതീകാത്മകതയും വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി നെയ്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ സൗമ്യവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ ശൈലിയിലൂടെ, ജെറമി വായനക്കാരെ അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സൌമ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ടാരോട്ടിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജെറമി മാലാഖയുടെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.സംഖ്യകൾ. ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാനും വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ മാലാഖ അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകത ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നു, ഇത് പ്രചോദനാത്മകവും പരിവർത്തനപരവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.സ്വയം പരിചരണത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം പരിചരണ ആചാരങ്ങൾ, മനഃപാഠ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമർപ്പിത പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ, സന്തുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ജെറമിയുടെ അനുകമ്പയുള്ള മാർഗനിർദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും തങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.തന്റെ ആകർഷകവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലോഗിലൂടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയത, സ്വയം പരിചരണം എന്നിവയുടെ അഗാധമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ ജ്ഞാനം, അനുകമ്പയുള്ള സ്വഭാവം, വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയാൽ, അവൻ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.