ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും 101: അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടാരോട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും 101: അക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടാരോട്ട് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു
Randy Stewart

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ടാരറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കാം: "ഭൂമിയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ 78 ടാരറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥങ്ങൾ ഓർക്കും?!?".

ശരി, ഞാൻ ചെയ്തു , ഒരിക്കൽ മാത്രമല്ല. എന്നാൽ ഞാൻ ഒരു ടാരറ്റ് തുടക്കക്കാരനായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ച ഒരു മാന്ത്രിക പദമുണ്ട്: ന്യൂമറോളജി! നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറോളജിയുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിന് തുടക്കമിടും.

സംഖ്യകളുടെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യത്തെയും പ്രതീകാത്മകതയെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ന്യൂമറോളജി.

ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും സമന്വയിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് വായനാ വൈദഗ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താനുമുള്ള എളുപ്പവഴി ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.

3,2,1.....നമുക്ക് പോകാം!

ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും: ലളിതമായി സൂക്ഷിക്കുന്നു

ടാരോട്ടും ന്യൂമറോളജിയും തമ്മിലുള്ള കത്തിടപാടുകൾ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ലളിതമായി അക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക.

ഗണിത ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറെ നാളായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലെങ്കിൽ, അക്കങ്ങൾ അക്കങ്ങളുടെ ഏകവചനമാണെന്ന് ഓർക്കുക. പുരാതന കാലം മുതലുള്ള, അവ വിരലുകളിൽ എണ്ണാവുന്ന സംഖ്യകളായിരുന്നു, അത് വിരലുകൾക്ക് ആ പേര് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിലർ അവയെ 1 മുതൽ 10 വരെ പരിഗണിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ ഞാൻ 10-നെ അതിന്റെ അക്കങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കും, 1 ഉം 0 ഉം. അതിനാൽ 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള അക്കങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

എഴുപത്തെട്ട് സംഖ്യാ കോമ്പിനേഷനുകൾ മനഃപാഠമാക്കുന്നതിനുപകരം, 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള സംഖ്യകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. .

0 – തുടക്കം, പരിശുദ്ധി, നിഷ്കളങ്കത

1 –ഇതുവരെ നേടിയിരിക്കുന്നു.

ഒമ്പത് - പ്രകടനത്തിന്റെ ശക്തി

ഒമ്പത് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇത് സാധാരണയായി പ്രകടനത്തെയോ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് സമീപത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒൻപത് വാണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ കൈയ്യിലുള്ള ജോലികൾ ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ ഒമ്പത് നിങ്ങളെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുകയോ പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നു.

പത്ത് - ഒന്നിന്റെയും പൂജ്യത്തിന്റെയും ശക്തി

ഇത് വീണ്ടും ഒന്നിന്റെയും പൂജ്യത്തിന്റെയും ശക്തിയാണ്. പ്രകടനവും സർഗ്ഗാത്മകതയും തുറന്നതും പുതിയ തുടക്കങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്.

പത്ത് വാളുകൾ, അത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും മനോഹരമായി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കാവുന്ന വ്യക്തമായ സ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ മികച്ചതാക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും.

പത്ത് കപ്പുകൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള കാരണവും കുടുംബത്തോടും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമൊത്തുള്ള പുതിയ തുടക്കങ്ങളും കാണിക്കുന്നു.

ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും: മാസ്റ്റർ നമ്പറുകളും

<0 ന്യൂമറോളജി പഠിക്കുന്നവർ "മാസ്റ്റർ നമ്പറുകളെ" കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. മറ്റ് ഇരട്ട-അക്ക സംഖ്യകൾ ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, 23 എന്നത് 2+3=5 ആയി കുറയുന്നു, മാസ്റ്റർ നമ്പറുകൾ ഒരു തീവ്രമായ വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നു, അത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ അവയുടെ ഊർജ്ജം നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. 5 വരെ. എന്നിട്ടും പ്രധാന സംഖ്യകൾ കുറച്ചിട്ടില്ല.

അവരുടെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യവും അന്തർലീനമായ ശക്തിയും കാരണം അവയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയുണ്ട്. പ്രധാന സംഖ്യകൾ പതിനൊന്ന്, ഇരുപത്തിരണ്ട്, മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്നിവയാണ്.

മൂന്നിന്റെയും അർത്ഥം ഇതാചുരുക്കത്തിൽ പ്രധാന നമ്പറുകൾ. അവർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അവർ എന്ത് സന്ദേശമാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ആശയം നൽകുന്നതിനാണ് ഇത്.

മാസ്റ്റർ നമ്പർ 11

പതിനൊന്ന് ഉയർന്ന വ്യക്തിഗത ശേഷി, ഉയർന്ന അവബോധം, സർഗ്ഗാത്മകത, സംവേദനക്ഷമത, സജീവമായ നാഡീവ്യൂഹം എന്നിവയെ കുറിച്ചാണ്. സിസ്റ്റം, തീവ്രമായ വികാരങ്ങൾ. ഇത് ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിനുള്ള സാധ്യതയും നൽകുന്നു.

മാസ്റ്റർ നമ്പർ 22

ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്നത് മാസ്റ്റർ ബിൽഡർ നമ്പറാണ്, ഇവിടെ വലിയ വിജയസാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മാസ്റ്റർ നമ്പർ വലിയ ശക്തിയെയും സാധ്യതകളെയും കുറിച്ചുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാനമുള്ളതും നല്ല അതിരുകളുള്ളതുമാണ് (വീണ്ടും ചക്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു).

മാസ്റ്റർ നമ്പർ 33

ഇത് മാസ്റ്റർ ടീച്ചറുടെയും ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ സാധ്യത കാണിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രേമികളുടെ ഊർജ്ജം, അതിനാൽ ഈ സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് അഹംഭാവം മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു.

ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും: ടാരറ്റിലെ പ്രധാന നമ്പറുകൾ

ഈ സംഖ്യകൾ ഊർജ്ജത്തിന്റെ തീവ്രമായ ചാർജ് കാണിക്കുന്നു. ടാരറ്റിൽ, ഇത് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഡുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നിഗൂഢ ശക്തിയും നൽകുന്നു. സാധാരണയായി നമ്പർ 22 അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ 33 ഉള്ള കാർഡുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഇത് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന 11 നമ്പർ കാർഡായിരിക്കും.

ഇതാണ് പ്രധാന കാർഡ്, ജസ്റ്റിസ്. മാസ്റ്റർ നമ്പർ 11 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാർഡിന് ഇത് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഈ സംഖ്യ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ്?

ഇലവൻ രണ്ട് വൺ ആണ്. വ്യക്തിയുടെ ശക്തിയും ഇരട്ടിയുള്ള പ്രകടനവുംഊന്നിപ്പറയല്. രണ്ട് എന്ന സംഖ്യ സൃഷ്ടിക്കാൻ കൂടി ചേർത്തു. അതിനാൽ ഇത് ധ്രുവീയതയെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും പതിനൊന്ന് മാസ്റ്റർ നമ്പർ എന്ന നിലയിൽ, അത് ഉയർന്ന അന്തർബോധത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും ആത്മാവുമായുള്ള അസാധാരണമായ അമാനുഷിക ബന്ധത്തിന്റെയും സംഖ്യ കൂടിയാണ്. പലപ്പോഴും ഇലവൻ എന്നത് തങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാഠങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ട ശക്തനായ ഒരു അധ്യാപകനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും: ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പറുകൾ

നിങ്ങളുടെ ജീവിത പാത ഉപയോഗിച്ച് ടാരറ്റിൽ ഒരു മാസ്റ്റർ നമ്പർ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും. ടാരറ്റ് റീഡിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്പറിന് മാസ്റ്റർ നമ്പറിന്റെ പ്രാധാന്യം ചിത്രത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും?

നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതിയിലെ എല്ലാ അക്കങ്ങളും ചേർക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജനനത്തീയതി 1993 ഒക്ടോബർ 7 ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ 1+0+7+1+9+9+3= 30 ചേർക്കുക. തുടർന്ന് 3+0=3.

അതിനാൽ നിങ്ങൾ ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ ചക്രവർത്തിയുടെ അതേ നമ്പറാണ്. ഈ കാർഡിന് നിങ്ങളുടെ പാതയിൽ പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

ഇതും കാണുക: കോൺഷ്യസ് സ്പിരിറ്റ് ഒറാക്കിൾ ഡെക്ക് റിവ്യൂ: ടെൻഡറും ആത്മീയവും

നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പർ ഒരു പ്രധാന നമ്പറാണെങ്കിൽ, ഇത് പരിഗണിക്കുന്നത് മൂല്യവത്താണ്. ന്യൂമറോളജിയുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഇത് കുറയ്ക്കില്ലെങ്കിലും, നിങ്ങളുടെ അനുബന്ധ ടാരറ്റ് കാർഡ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിത പാത നമ്പർ 22 ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇത് 4 ആയി ചേർക്കും. എംപറർ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ പാതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ 22 എന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മാസ്റ്റർ നമ്പറുകൾ ഒരു തീവ്രമായ വ്യക്തിത്വം നൽകുന്നു, അവ പ്രധാനമാണ്, കാരണം നിങ്ങൾ അവയുടെ ഊർജ്ജത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടുന്നതുവരെനിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിച്ചുള്ള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അവ ഓരോന്നും വലിയ സാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ടാറോട്ടും ജ്യോതിഷവും: ടൈം മാർക്കറുകളായി സംഖ്യകൾ

താരോട്ടും ജ്യോതിഷവും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു മഹത്തായ കാര്യം, സംഖ്യകൾക്ക് വായനയിൽ സമയം കുറിക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. ഒരു എയ്‌സ് ഉയർന്നുവന്നാൽ അത് ഒരു മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തെയോ സീസണിന്റെ തുടക്കത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കാം. ഒരു സംഖ്യ ആവർത്തിച്ചാൽ, ഒരു സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്തെ അത് സൂചിപ്പിക്കാം.

5, 6, 7 എന്നിങ്ങനെയുള്ള തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ ഒരു വായനയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു ആയി കാണാൻ കഴിയും വേഗത്തിൽ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലേക്കും പിന്നീട് വളർച്ചയിലേക്കും നയിക്കുന്ന വെല്ലുവിളി. അതിനാൽ, മാറ്റവും വേഗതയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഒരു പ്രക്രിയ വേഗത്തിൽ നീങ്ങുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാം.

എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ, അത് പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നതിനാൽ, ക്ഷമയുടെ ആവശ്യകതയെ സൂചിപ്പിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ്, ന്യൂമറോളജി പ്രാക്ടീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ?

ടാരറ്റ് കാർഡുകൾ വായിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സഹായിച്ചതുപോലെ ഈ ലേഖനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ടാരറ്റും സംഖ്യാശാസ്ത്രവും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു പോകുന്നു എന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു!

ഓരോ അക്കത്തിന്റെയും അർത്ഥവും ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയുമായി എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾക്ക് ആഴവും അർത്ഥവും ചേർക്കാനാകും. വായനകൾ. കാർഡിന്റെ നമ്പറിന്റെ അർത്ഥം ചേർത്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ചില മൈനർ കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

ആർക്കൈറ്റിപാലി കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട കാർഡുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം വ്യക്തിഗതമാക്കാനും കഴിയും.നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാത്ത് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാർഡുകൾക്കൊപ്പം.

നിങ്ങളുടെ വായനയിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചിഹ്നങ്ങളുടെയോ നമ്പറുകളുടെയോ എണ്ണം തിരിച്ചറിയാൻ പരിശീലിക്കുക. ഇത് സമയത്തിന്റെ അളവുകളും കൂടുതൽ അർത്ഥവും ചേർക്കും, എല്ലാ ടാരറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിന്റെ ചില ഭാരിച്ച ഭാരങ്ങൾ ഉയർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു!

നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര സംഖ്യാശാസ്ത്രം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ലേഖനം പരിശോധിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ഏഞ്ചൽ നമ്പറുകളെക്കുറിച്ചും.

പ്രകടനം, സർഗ്ഗാത്മകത, ആകർഷണം

2 – ബാലൻസ്, ഏകത്വം, ധ്രുവത

3 – സമൃദ്ധി, ഫലഭൂയിഷ്ഠത, വികാസം

4 – ഘടന, സ്ഥിരത, ദൃഢത

5 – ഷോക്ക് വേവ്, വെല്ലുവിളി, സംഘർഷം

6 – ആശയവിനിമയം, ഐക്യം, പരസ്പര സഹായം

7 – സ്തംഭനാവസ്ഥ, ആത്മപരിശോധന, പ്രതിഫലനം

8 – സ്ഥിരത, സംരക്ഷണം, ദൃഢത

9 – വിപുലീകരണം, വളർച്ച

ഇത് ലളിതമാക്കാനും സംഖ്യകളെ വ്യക്തിപരമാക്കാനും, 0 മുതൽ 9 വരെയുള്ള പ്രധാന അർക്കാന കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ അവയുടെ അർത്ഥം ഒരു കഥയായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേജർ അർക്കാന കാർഡുകളിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഓരോ അർത്ഥവും പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട്!

പൂജ്യം - വിഡ്ഢി- അഭാവവും തുറന്നതും

പൂജ്യം ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം. ടാരറ്റിന്റെ മിക്ക പതിപ്പുകളിലും, മേജർ അർക്കാന ആരംഭിക്കുന്നത് സീറോ, ഫൂളിൽ നിന്നാണ്. വിഡ്ഢിയുടെ ആദിരൂപം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, പൂജ്യത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ്. നമുക്ക് ഈ വ്യാഖ്യാനം റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാം. പൂജ്യം വൃത്താകൃതിയിലാണ്, അത് ഒരു വൃത്തം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയെയും ചക്രങ്ങളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഇത് ശൂന്യമാണ്, ശൂന്യത, തുറന്നത, ഒന്നുമില്ലായ്മ എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

പൂജ്യം തുടക്കമാണ്. അത് ശുദ്ധതയും നിഷ്കളങ്കതയും ആണ്. ഇത് അസാന്നിദ്ധ്യത്താൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു.

പൂജ്യം എന്ന ആശയം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടാം, അത് ന്യൂമറോളജിയുടെ ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു രസകരമായ വഴിയാണ്. പൂജ്യമായ യാത്രയുടെ തുറന്ന ശൂന്യതയെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വയം വിഡ്ഢിയായി സങ്കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ഒന്ന് - മാന്ത്രികൻ -ആകർഷണവും പ്രകടനവും

ഒന്ന് വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് മാന്ത്രികനാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ, അത് മനസ്സിന്റെ ശക്തി, സർഗ്ഗാത്മകത, ആകർഷണം എന്നിവയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്രകടനത്തിന്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ്? ഇത് ഒന്നിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

വിഭജിക്കുന്നതിനുപകരം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഏകമനസ്സോടെയിരിക്കുക. ഏകാഗ്രത. ഇത് ഒരു വ്യക്തിഗത പ്രവൃത്തിയാണ്.

ഒന്ന് ആരംഭ പോയിന്റാണ്, നിർവചിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ സംഖ്യ. തുറന്ന ചിന്തയ്ക്ക് (പൂജ്യം) നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർവചനവും രൂപീകരണവുമാണ്.

രണ്ട് - മഹാപുരോഹിതൻ - ധ്രുവത്വത്തിന്റെ ശക്തി

ഒന്ന് ഒടുവിൽ മറ്റൊന്നിനെ ആകർഷിക്കുന്നു, അതിനാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഉണ്ട്.

രണ്ട് എന്നത് ബാലൻസ് ആണ്. മഹാപുരോഹിതയായ മേജർ അർക്കാനയുടെ രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയും ഇത് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. അവൾ വിപരീതങ്ങളെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു: അവബോധജന്യവും യുക്തിസഹവും, ആന്തരികവും ബാഹ്യവും, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും വെളിപ്പെടുന്നതും.

രണ്ട് ഐക്യം കൂടിയാണ്. ഇത് ധ്രുവീയതയാണ്, രണ്ട് പേർ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെ, പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രണ്ട് പേർ.

ഒരു ദമ്പതികളിൽ നിന്ന്, രണ്ടിൽ നിന്ന്, വികാസം വരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ തലകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ആശയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയോ ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ദമ്പതികൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

രണ്ടിൽ നിന്ന് ധ്രുവീയതയുടെ പിരിമുറുക്കവും വരുന്നു. മൂന്നാമതൊരു ഘടകം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ധ്രുവത തകർന്നിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കാരണം ഇത് സ്ഥിരത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ത്രികോണം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഉണ്ട്.

മൂന്ന് - ചക്രവർത്തി - സമൃദ്ധിയും വികാസവും

മൂന്ന് സമൃദ്ധി, ഫെർട്ടിലിറ്റി, വികാസം എന്നിവയാണ്. മൂന്ന് ചക്രവർത്തി, ആർരണ്ടുപേരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം കാണിക്കുന്നു.

ഈ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും സമൃദ്ധിയും, കുടുംബവും, നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പുരോഗതിയും ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അതിരുകളും നിർവചനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.

ഇതും കാണുക: ടാരറ്റ് പേജുകൾ വിശദീകരിച്ചു

മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് പോലെയാണ്' ഒന്നും രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി പങ്കിടുന്നതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു. സമ്പത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? അതിരുകൾ, ഘടന, സംരക്ഷണം എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.

നാല് - ചക്രവർത്തി - ശക്തിയും സംരക്ഷണവും

ഇവിടെയാണ് നാല് വരുന്നത്. നാല് ചക്രവർത്തി. കാര്യങ്ങൾ ക്രമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അതിരുകൾ നിയോഗിക്കുന്ന രക്ഷാധികാരിയും മേൽവിചാരകനും.

നാല് എന്നത് സന്തുലിതാവസ്ഥയുടെ മറ്റൊരു പോയിന്റാണ്. ഇപ്പോൾ, രണ്ട് രണ്ട്, നാല് എന്നിവയ്ക്ക് സ്ഥിരതയുള്ള എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. നാലെണ്ണം ഒരു വീടാണ്, അവിടെ രണ്ടറ്റവും ഒരു മരപ്പലകയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നാല് ഒരു മേശയാണ്. നാല് ശക്തമാണ്.

നാല് എന്നത് സംതൃപ്തിയാണ്. നാലിനും ആത്മസംതൃപ്തിയുണ്ട്. ബാങ്കിലെ എല്ലാ സമ്പത്തും, ഉറച്ചതും പരിരക്ഷിതവുമായ എല്ലാം, ജീവിതം അൽപ്പം പരന്നതാകുന്നു.

അഞ്ച് - ഹൈറോഫന്റ് - വെല്ലുവിളിയും വളർച്ചയും

ഭാഗ്യവശാൽ, അഞ്ച് അടുത്തതായി വരുന്നു. അഞ്ചുപേർ രംഗത്തെത്തി മേശ കുലുക്കുന്നു നാല് അലസമായി വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അഞ്ച് ഷോക്ക് വേവ്, വെല്ലുവിളി, സംഘർഷം.

അഞ്ച് ഹൈറോഫാന്റാണ്, നിങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ആദർശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാന ജീവികളുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഉറച്ചുനിൽക്കാൻ.

അഞ്ച് മുഴുവൻ സ്യൂട്ടായ പെന്റക്കിളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഖ്യ (ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ). അങ്ങനെ അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുനാല് പ്രകൃതി മൂലകങ്ങൾ, വായു, അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി, അതുപോലെ ആകാശം, ആത്മാവ് മൂലകം.

അഞ്ച്, തടസ്സങ്ങളിലൂടെ വളർച്ച കൊണ്ടുവരുന്നു.

ആറ് - സന്തുലിതവും ഐക്യവും - സ്നേഹിതർ

ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം അരാജകമായി മാറുന്നു. ആറ് എന്നത് ആശയവിനിമയത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സംഖ്യയാണ്. ലവേഴ്സ്, പരസ്പരം ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തുലിതാവസ്ഥ കൊണ്ടുവരുന്നു, പരസ്പര സഹായത്തിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

ആറിനെയും ഒരു നിഗൂഢ സംഖ്യയായി കണക്കാക്കുന്നു. പല സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഡാൻ ബ്രൗണിന്റെ ദി ഡാവിഞ്ചി കോഡിൽ പോലും പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതും ദൈവിക സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും ദിവ്യ പുല്ലിംഗത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ്.

ഈ പുസ്തകത്തിൽ, ആറ് പോയിന്റുള്ള നക്ഷത്രം, ഡേവിഡിന്റെ നക്ഷത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. , സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും പുല്ലിംഗത്തിന്റെയും തത്ത്വങ്ങളുടെ സംയോജനമായി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ആറ് പോയിന്റുള്ള നക്ഷത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നേരായതും വിപരീതവുമായ ത്രികോണങ്ങൾ ഈ പുല്ലിംഗത്തിന്റെയും സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഏഴ് – രഥം – ആത്മീയതയും രോഗശാന്തിയും വളർച്ചയും

ആറാം സംഖ്യയുടെ യോജിപ്പിനും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും ശേഷം, ഏഴ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണർത്തുന്നു. ഈ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അത് നിങ്ങളോട് പറയുകയും ഒരു ലക്ഷ്യം പിന്തുടരാൻ നിങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ടാരോട്ടിലെ ഏഴ് സ്തംഭനാവസ്ഥയും ആത്മപരിശോധനയും കൂടിയാണ്. രഥം ചോദിക്കുന്നു "ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത്?". അവൻ ഏത് ദിശയിലേക്ക് പോകണം?

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നതിന് മുമ്പ്, ആദ്യം, നിങ്ങളുടെ ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉന്നതരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുക.സ്വയം.

ഏഴ് ഒരു ഭാഗ്യ സംഖ്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ചില മതങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് മിസ്റ്റിക്കൽ അനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എട്ട് - ശക്തി - അനന്തതയും ബാലൻസും

എട്ട്. അതിന്റെ ആകൃതി കാരണം അനന്തമായ ഒരു സംഖ്യയാണ്. എല്ലാം പൂർണ്ണ വൃത്തത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണിത്. ഇത് സ്ട്രെങ്ത് ടാരറ്റ് കാർഡിലും അനന്ത ചിഹ്നത്താൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എട്ട് എന്നത് സമൃദ്ധിയും വികാസവും, സ്ഥിരത, നിങ്ങളുടെ അടിത്തറ സുരക്ഷിതമാക്കൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് വിളവെടുപ്പ് സമയങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്, ചിലർക്ക് വർഷത്തിന്റെ ശരത്കാലമാണ്.

ഈ സംഖ്യ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, നമുക്ക് രണ്ട് നാല് തവണ ആവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അതിനാൽ ഏകത്വത്തിന്റെയും ധ്രുവീയതയുടെയും ശക്തി, നാല് തവണ, സ്ഥിരത, സംരക്ഷണം, ദൃഢത എന്നിവയുടെ ശക്തി.

ഒമ്പത് - ദി ഹെർമിറ്റ്- മിസ്റ്റിസിസം, പുരോഗതി, വികാസം

ഒമ്പതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. . ഒമ്പത് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ട് തികഞ്ഞതാണ്, ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി. ഒമ്പത് മൂന്ന് മൂന്ന് ആണ്, അതിനാൽ വിപുലീകരണത്തിന്റെയും വളർച്ചയുടെയും മാന്ത്രികതയും അർത്ഥവുമുണ്ട്.

സന്ന്യാസി ഒമ്പത് എന്ന നമ്പറിലാണ്. പരിവർത്തനത്തിലേക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു യാത്രയിൽ സന്യാസി നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആന്തരിക ശക്തിയെ ഓർമ്മിക്കുകയും ആത്മീയമായും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായും മുന്നേറുകയും ചെയ്യുന്നു. സന്യാസി ഏകാന്തതയെക്കുറിച്ചല്ല, അതുല്യമായ ഒരു പാത പിന്തുടരാനുള്ള വ്യക്തിയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്. പത്തിൽ. എന്താണ് പത്ത്? ഒന്നിന്റെയും പൂജ്യത്തിന്റെയും സംയോജനം. വിഡ്ഢിയും മാന്ത്രികനുംഒരുമിച്ച് മാത്രമല്ല ഭാഗ്യചക്രം. എന്തും സാധ്യമാണെന്ന ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ.

ടാരോട്ടും ന്യൂമറോളജിയും: മേജർ അർക്കാന

ഈ രൂപരേഖയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാകുന്നതുപോലെ, ഓരോ ഒറ്റ അക്കത്തിനും കുറഞ്ഞത് ഒരു പ്രധാന അർക്കാന കാർഡെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കൂടാതെ ഇതാ ഒരു സന്തോഷവാർത്ത: എല്ലാ പ്രധാന അർക്കാന ടാരറ്റ് കാർഡുകളിലും ഒറ്റ അക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനാൽ, ഇരട്ട അക്ക സംഖ്യാശാസ്ത്രം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

ഇത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വഴികളുണ്ട്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇത് ലളിതമാക്കും. കാർഡിന്റെ ഒറ്റ സംഖ്യയും അതിന്റെ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അക്കങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക.

ഉദാഹരണത്തിന്, പതിനേഴാം നമ്പറുള്ള കാർഡ് നക്ഷത്രമാണ്. എട്ട് (1+7=8) എന്നതിന്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഏഴും ചേർക്കാം.

ഒരു കാർഡിന്റെ ഒറ്റ നമ്പർ നിങ്ങൾക്കറിയുമ്പോൾ, കാർഡുകൾക്കിടയിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

ഉദാഹരണത്തിന്, ലവേഴ്‌സ് കാർഡിന് ആറ് എന്ന നമ്പറാണുള്ളത്. ഇത് രണ്ട് ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ആദർശ സ്നേഹത്തെയും അവർ പങ്കിടുന്ന ഉയർന്ന ജ്ഞാനത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് അനുകമ്പയും സന്തുലിതാവസ്ഥയും വിപരീതങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയിലൂടെയുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധവുമാണ്.

ഇപ്പോൾ പിശാചിനെ പരിഗണിക്കുക. പരമ്പരാഗതമായി, ലവേഴ്സിന്റെയും ഡെവിൾ കാർഡിലെയും ചിത്രങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, എന്നിരുന്നാലും പിശാച് പ്രണയികളുടെ വിപരീതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, ഡെവിൾ കാർഡിലെ നമ്പർ എന്താണ്?

ഇത് 15 ആണ്. ഈ നമ്പർ കുറയ്ക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് 1+5=6 ഉണ്ട്. അതിനാൽ പ്രണയികൾക്കും പിശാചിനും ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഖ്യാ ബന്ധമുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുകാമുകന്മാരും പിശാചും ഒരു പാഠം പങ്കിടുന്നു.

കാമുകന്മാർ സമനില തെറ്റുമ്പോൾ അവർ പിശാചായി മാറുന്നു. അവർ ആസക്തരും, ആസക്തിയും, നിയന്ത്രണവും, അസൂയയും, സഹ-ആശ്രിതരും ആയിത്തീരുന്നു.

ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും: മൈനർ കാർഡുകളും

ഇനി മൈനർ ആർക്കാനയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ടാരറ്റും ന്യൂമറോളജിയും എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. കാർഡുകൾ. കോർട്ട് കാർഡുകൾ ഒഴികെ, ഈ ടാരറ്റ് കാർഡുകൾ 0 മുതൽ 10 വരെയുള്ള അക്കങ്ങളുടെ സംഖ്യാ പാത പിന്തുടരുന്നു. ന്യൂമറോളജി വീണ്ടും, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മൈനർ അർക്കാന കാർഡുകൾ മനസ്സിൽ.

Aces – The Power of One

Aces ആണ് മൈനർ Arcana സ്യൂട്ടുകളിലെ നമ്പർ വൺ. എന്നിരുന്നാലും, അവർക്ക് തുടക്കവും സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് അവർക്ക് ഗുണനിലവാരം പോലെ പൂജ്യം നൽകുന്നു.

അതിനാൽ ഒരു എയ്‌സ് സ്യൂട്ടിന്റെ ശുദ്ധമായ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു, കൂടാതെ സമാരംഭം, ആരംഭം, പ്രകടനവും (ഒന്ന്) എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രണയത്തിലോ പ്രണയത്തിലോ പുതിയ തുടക്കങ്ങളുടെ തുടക്കമോ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പുതിയ കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ പോലെയാണ് ഏസ് ഓഫ് കപ്പ്.

രണ്ട് - ധ്രുവത്തിന്റെ ശക്തി

നമ്പർ രണ്ട് എന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയും സന്തുലിതാവസ്ഥയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. , ഒപ്പം യൂണിയനും ഐക്യവും. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കൂ: രണ്ട് വാൻഡുകൾ ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെയോ അവ്യക്തതയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് കപ്പുകൾ ബന്ധങ്ങളിലെ ഐക്യവും സന്തുലിതാവസ്ഥയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്ന് - വികാസത്തിന്റെ ശക്തി

മൂന്ന് വിപുലീകരണത്തെയും പുരോഗതിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്ന് പെന്റക്കിൾസ് ടാരറ്റ് കാർഡ് വിപുലീകരണമോ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോ കാണിക്കുന്നുനിങ്ങളുടെ കരിയർ. മൂന്ന് കപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രണയജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ വിപുലീകരണം കാണിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും ആഘോഷവേളയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷവും സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം.

നാല് - സ്ഥിരതയുടെയും ആത്മസംതൃപ്തിയുടെയും ശക്തി

നാം പോലെ' ഈ ലേഖനത്തിൽ നേരത്തെ കണ്ടത്, നാല് വൈകാരിക സ്ഥിരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് ആത്മസംതൃപ്തിയിലേക്കും നയിച്ചേക്കാം. ഇത് ഫോർ ഓഫ് കപ്പുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വാൻഡുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഊർജ്ജത്തിന് പോലും അടിസ്ഥാന ഊർജവും സ്ഥിരതയും ഫോർ ഓഫ് വാണ്ടുകൾ കാണിക്കുന്നു.

അഞ്ച് - വെല്ലുവിളിയുടെ ശക്തി

അഞ്ച് എന്നത് വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളുടെയും കുഴപ്പങ്ങളുടെയും എണ്ണമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അഞ്ച് പെന്റക്കിളുകൾ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയോ സാമ്പത്തിക നിലയെയോ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഇവന്റുകൾ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലോ ജോലിയിലോ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം.

ആറ് - ബാലൻസിന്റെ ശക്തി

ടാരറ്റിലെ ആറ് എന്ന സംഖ്യ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടെ യോജിപ്പിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ, മറ്റൊരാളുടെ പിന്തുണയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സന്തുലിതാവസ്ഥയും പ്രമേയവും സിക്സ് ഓഫ് വാളുകൾ കാണിക്കുന്നു. പ്രണയ ജീവിതത്തിലോ കുടുംബത്തിലോ ഉള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥയും പുതുക്കലുമാണ് സിക്‌സ് ഓഫ് കപ്പുകൾ.

ഏഴ് - നിഗൂഢ ശക്തി, പീഠഭൂമി, ഭാഗ്യം

സെവൻ ഓഫ് കപ്പുകൾ വൈകാരികമായി വശീകരിക്കുന്നതും വരാനിടയുള്ളതുമായ നിരവധി ഫാന്റസികൾ കാണിക്കുന്നു. കടന്നുപോകാൻ. ആഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ചിന്തയും.

എട്ട് - അനന്തത, പൂർണ്ണ വൃത്തം വരുന്നു

എട്ട് എന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള സമൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചാണ്. അങ്ങനെ പെന്റക്കിളുകളുടെ എട്ട് ടാരറ്റ് കാർഡ് പുരോഗതിയും പുരോഗതിയും കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഇല്ല
Randy Stewart
Randy Stewart
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ വിദഗ്ദ്ധനും സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ സമർപ്പിത വക്താവുമാണ്. നിഗൂഢ ലോകത്തോടുള്ള സഹജമായ ജിജ്ഞാസയോടെ, ജെറമി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ടാരറ്റ്, ആത്മീയത, മാലാഖ നമ്പറുകൾ, സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ കല എന്നിവയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി. സ്വന്തം പരിവർത്തന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, തന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും തന്റെ ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.ഒരു ടാരറ്റ് പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, കാർഡുകളിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെന്ന് ജെറമി വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും, ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വ്യക്തതയോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെ ജീവിതം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടാരോട്ടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധപരമായ സമീപനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അന്വേഷകരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മൂല്യവത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആത്മീയതയോടുള്ള അക്ഷീണമായ അഭിനിവേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും തുടർച്ചയായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അഗാധമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ സഹായിക്കാനും വിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതീകാത്മകതയും വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി നെയ്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ സൗമ്യവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ ശൈലിയിലൂടെ, ജെറമി വായനക്കാരെ അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സൌമ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ടാരോട്ടിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജെറമി മാലാഖയുടെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.സംഖ്യകൾ. ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാനും വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ മാലാഖ അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകത ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നു, ഇത് പ്രചോദനാത്മകവും പരിവർത്തനപരവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.സ്വയം പരിചരണത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം പരിചരണ ആചാരങ്ങൾ, മനഃപാഠ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമർപ്പിത പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ, സന്തുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ജെറമിയുടെ അനുകമ്പയുള്ള മാർഗനിർദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും തങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.തന്റെ ആകർഷകവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലോഗിലൂടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയത, സ്വയം പരിചരണം എന്നിവയുടെ അഗാധമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ ജ്ഞാനം, അനുകമ്പയുള്ള സ്വഭാവം, വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയാൽ, അവൻ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.