എന്താണ് ഫൈവ്കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡ്? സ്നേഹം, കരിയർ, ആരോഗ്യം എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള അർത്ഥം

എന്താണ് ഫൈവ്കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡ്? സ്നേഹം, കരിയർ, ആരോഗ്യം എന്നിവയ്‌ക്കുള്ള അർത്ഥം
Randy Stewart

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

നിങ്ങൾ ടാരറ്റ് വായനയിൽ പുതിയ ആളാണെങ്കിൽ, എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നത് വളരെ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാം! ധാരാളം കാർഡുകളും അവ വായിക്കാൻ നിരവധി വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളും ഉണ്ട്.

ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സ്ഥലം ടാരോട്ട് സ്‌പ്രെഡുകൾ നോക്കുകയും നിങ്ങളിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലും കുടുംബാംഗങ്ങളിലും അവ പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് എന്നത് കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവ മനസ്സിലാക്കാനും വായിക്കാനുമുള്ള പുതിയ വഴികൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്. അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾക്ക് സമാനമാണ്, അല്ലാതെ വായനയിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കലും നേടാൻ അവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

തീർച്ചയായും, ടാരറ്റ് കാർഡുകൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവബോധത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ നയിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ടാരറ്റ് വായനാ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്താണ് അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്?

സെഷൻ റീഡിംഗ് സമയത്ത് ടാരറ്റ് ഡെക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാർഡുകളുടെ സെറ്റുകളോ പാറ്റേണുകളോ ആണ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ. കാർഡുകൾ ഷഫിൾ ചെയ്ത് ഒരു ഡെക്കിലേക്ക് മുറിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്പ്രെഡ് രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഓരോ പാറ്റേണിനും അതിന്റേതായ അർത്ഥമുണ്ട് കൂടാതെ 78 കാർഡുകളുടെ ധാരാളം കോമ്പിനേഷനുകൾ ഉണ്ടാകാം. സ്പ്രെഡുകൾ ഏത് വലുപ്പമോ പാറ്റേണോ ആകാം, സാധാരണയായി 3 മുതൽ 15 വരെ കാർഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം.

അഞ്ച് കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു - പേര് ഇതിനകം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ- അഞ്ച് കാർഡുകൾ മാത്രം. ഇവിടെയുണ്ട്. പ്രണയം, കരിയർ, ജീവിതം, കുടുംബം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യസ്ത അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ. തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് കഴിയുംവ്യക്തിപരമായ രോഗശാന്തി.

നിങ്ങളോ ക്വറന്റോ അഞ്ച് കാർഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒന്നുകിൽ ഒരു വരിയിലോ കുരിശിലോ കുതിരപ്പടയിലോ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ്. ഓരോ കാർഡും വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സംഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്: ഭൂതകാല വർത്തമാന ഭാവി

ഭൂതകാലത്തിനും വർത്തമാനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഭാവി. ഭൂതകാലത്തെയും വർത്തമാനത്തെയും ഭാവിയിലെയും വായന ഒരു ക്ലാസിക് സ്‌പ്രെഡാണ്, അത് പലപ്പോഴും മൂന്ന് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് അധിക കാർഡുകൾ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചോ ക്വെറന്റിന്റെ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാർഡുകൾ ഭൂതകാലം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ ക്രമത്തിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇവ ഒരു നിരയിൽ വയ്ക്കാം.

ആദ്യത്തെ കാർഡിന് താഴെ (കഴിഞ്ഞത്) നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ കാർഡ് സ്ഥാപിക്കാം, അത് നിങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വറന്റ് പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ കാർഡ് ഭൂതകാലത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

മൂന്നാം കാർഡിന് (ഭാവിയിൽ) കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചാമത്തെ കാർഡ് സ്ഥാപിക്കാം. ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്വണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ കാർഡാണ്.

അഞ്ച്-കാർഡ് ലവ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ

സ്‌നേഹത്തിനായി കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ ഉണ്ട്, അതിനാൽ ഞാൻ അവ ഓരോന്നായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കോ ​​അല്ലെങ്കിൽ ക്വണ്ടർക്കോ അനുയോജ്യമാണ്!

അഞ്ച്-കാർഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്‌പ്രെഡ്

ഈ അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്മാർഗനിർദേശം ആവശ്യമുള്ള ബന്ധം. ഇത് ബന്ധത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെയും അത് കഴിയുന്നത്ര പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു!

ഇതും കാണുക: ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 1222 12:22 കാണുന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

ആദ്യം, ഒരു വരിയിൽ മൂന്ന് കാർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. ആദ്യത്തേത് നിങ്ങൾ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ പങ്കാളി ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, മൂന്നാമത്തേത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി, മൂന്നിന് മുകളിലും ഒരു കാർഡ് താഴെയും സ്ഥാപിക്കുക. മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാലാമത്തെ കാർഡ് ബന്ധത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്ന് കാർഡുകൾക്ക് താഴെയുള്ള അഞ്ചാമത്തെ കാർഡ്, ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെയും ബന്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അഞ്ച്-കാർഡ് സ്‌നേഹം കണ്ടെത്തുന്നു

ഈ അഞ്ച്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് സ്‌നേഹം കണ്ടെത്തുന്നതിനും മുൻകാല പ്രശ്‌നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വെറന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ആണ്.

വലിച്ച ആദ്യ കാർഡ് മധ്യഭാഗത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണെന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാർഡ് പലപ്പോഴും പ്രണയത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മനോഭാവത്തെയും നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് വലിച്ചത് ആദ്യത്തെ കാർഡിന് മുകളിൽ ഇടതുവശത്ത് ഡയഗണലായി സ്ഥാപിക്കാം, ഇത് മുൻകാല ബന്ധങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മൂന്നാം കാർഡ് വലിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ കാർഡിന്റെ എതിർ വശത്ത് ഇടുകയും നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്താണ് നല്ലത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇപ്പോൾ, നാലാമത്തെ കാർഡ് ഡയഗണലായി താഴെയും ആദ്യ കാർഡിന്റെ ഇടതുവശത്തും വലിക്കുക. ഈ കാർഡ്പ്രണയത്തിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ തിരയലിനെ ഇപ്പോഴും ബാധിക്കുന്ന മുൻകാല പ്രശ്‌നങ്ങളെയും ബന്ധങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവസാന കാർഡ് നാലാമത്തെ കാർഡിന്റെ വലതുവശത്ത് സ്ഥാപിക്കാം, ഭാവി ബന്ധങ്ങൾ വിജയകരമാകാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അഞ്ച്-കാർഡ് ബ്രേക്ക്അപ്പ് സ്‌പ്രെഡ്

മറ്റൊരാളുമായി വേർപിരിയുന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കും, എന്നാൽ വേർപിരിയലിനെ കുറിച്ച് മാർഗനിർദേശവും ധാരണയും ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ടാരറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

ഇതും കാണുക: തികഞ്ഞ പൊരുത്തം: കന്നി, തുലാം എന്നിവയുടെ അനുയോജ്യത പര്യവേക്ഷണം ചെയ്തു

ഈ ലളിതമായ അഞ്ച്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് വേർപിരിയലിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

ഒരു നിരയിൽ മൂന്ന് കാർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക. വേർപിരിയലിലെ നിങ്ങളുടെ പങ്ക്, വേർപിരിയലിലെ അവരുടെ പങ്ക്, പിളർപ്പിന് എന്ത് ബാഹ്യശക്തികൾ (എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ) സംഭാവന നൽകിയത് എന്നിവ ഇവ പരാമർശിക്കുന്നു. വേർപിരിയലിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മൂന്ന് കാർഡുകൾ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

പിന്നെ, നാലാമത്തെ കാർഡ് രണ്ടാമത്തേതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക. വേർപിരിയലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നേടിയതിനെ ഈ കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പോസിറ്റീവായി തുടരാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് വിശാലമായ ധാരണ നേടാനും ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കാർഡ് നാലാമത്തെ കാർഡിന് താഴെയായി പോകുന്നു, വേർപിരിയലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനാകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഫൈവ്-കാർഡ് ഹോഴ്‌സ്‌ഷൂ ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്

ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നതിനും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളിലോ ക്വെറന്റുകളുടെ ജീവിതത്തിലോ മാർഗനിർദേശം കണ്ടെത്തുന്നതിലും ഹോഴ്‌സ്‌ഷൂ ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ ശരിക്കും ജനപ്രിയമാണ്. ഇത് ശരിക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന വ്യാപനമാണ്, ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉത്തരം നൽകാൻ കഴിയും!

നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുപോലെ, അഞ്ച്-കാർഡ്കുതിരപ്പട ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ഒരു കുതിരപ്പടയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാർഡുകൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു, അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം എതിർ വശങ്ങളിലായി.

ആദ്യത്തെ കാർഡ് മുൻകാല സ്വാധീനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിവ. രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. സംഭവിക്കാനിടയുള്ളതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുമായ ഏതെങ്കിലും അപ്രതീക്ഷിത പ്രശ്‌നങ്ങളെ മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

നാലാമത്തെ കാർഡ് ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ കാർഡാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനരീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശവും നൽകുന്നു. അഞ്ചാമത്തെ കാർഡ് സാഹചര്യത്തിന്റെ ഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അഞ്ച്-കാർഡ് കരിയർ സ്‌പ്രെഡുകൾ

നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നോ പ്രമോഷനുകളും ജോലി അവസരങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ശരിക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകും. .

ഒരു പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ്

നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രമോഷനോ പുതിയ ജോലിയോ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത് അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് അനുയോജ്യമാണ്.

ആദ്യത്തെ കാർഡ് വലിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജോലിയുടെ നേട്ടങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് ദോഷങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വലിച്ചിട്ട മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ കാർഡിന് മുകളിൽ, നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തേത് നൽകാം, അത് മികച്ച പ്രവർത്തന ഗതിയെയും ഈ തൊഴിൽ അവസരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അവസാനം, അഞ്ചാമത്തെ കാർഡ് സ്ഥാപിക്കുകരണ്ടാമത്തേതിന് താഴെ. ഈ കാർഡ് സാഹചര്യത്തിന്റെ ഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് കരിയർ ഗൈഡൻസിനായി

നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് അൽപ്പം സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങളെ മാർഗനിർദേശം നേടുന്നതിന് അനുവദിക്കും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നു.

ഈ സ്‌പ്രെഡ് ഒരു നക്ഷത്രാകൃതിയിലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെയും നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വലിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് ആദ്യത്തേതിന് മുകളിലും ഇടത്തോട്ടും സ്ഥാപിക്കാം, അത് ജോലിയോടും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ മനോഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അടുത്തതായി മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് സ്‌പ്രെഡിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ മികവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തടയുന്നതെന്താണെന്ന് ഈ കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

വലിച്ച നാലാമത്തെ കാർഡ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അഞ്ചാമത്തേത് അടുത്ത ഘട്ടത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

അവസാനത്തെ രണ്ട് കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ മുന്നേറാനും മികവ് പുലർത്താനും എന്തുചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ കാർഡുകളാണ്.

അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ഹീലിംഗിനും സ്വയം-സ്‌നേഹത്തിനും

ഈ അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് രോഗശാന്തിയും സ്വയം-സ്‌നേഹവും കണ്ടെത്തുന്നതിനാണ്. നിങ്ങൾ ആത്മാഭിമാനം കുറയുകയും സ്വയം സ്നേഹം കഠിനമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ, സുഖപ്പെടുത്താനും വളരാനും നിങ്ങൾക്ക് ടാരറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

ചിലപ്പോൾ നമ്മെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ചിന്താ പ്രക്രിയകളിലേക്ക് വഴുതിവീഴുകയും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ടാരോട്ട് നയിക്കാനും സഹായിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു ആത്മീയ ഉപകരണമാണ്.

ഈ അഞ്ച്-രോഗശമനത്തിനും ആത്മസ്നേഹത്തിനുമുള്ള ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡ് ഒരു ക്രോസ് ആകൃതിയിലാണ്. വലിച്ച ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാർഡുകൾ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവ ഒരു വരിയിൽ സ്ഥാപിക്കണം.

ആദ്യത്തെ കാർഡ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ആക്കുന്നതും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അതിശയകരവും അതുല്യവുമായ വ്യക്തിയാകുന്നതെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് വലിച്ചുനീട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം അഭിമാനിക്കണമെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങളുടെ കരിയർ, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം.

മൂന്നാം കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളെയാണ്.

ഈ മൂന്ന് കാർഡുകൾക്ക് ശേഷം, നാലാമത്തേത് വലിച്ച് രണ്ടാമത്തേതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക. ഈ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ആത്മസ്നേഹത്തിന് ഹാനികരമായ നിഷേധാത്മക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത് ഉത്കണ്ഠയെയോ വിനാശകരമായ പെരുമാറ്റ രീതികളെയോ സൂചിപ്പിക്കാം. ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെയുള്ള മോശം ചിന്തകളെ ഇത് പരാമർശിച്ചേക്കാം!

അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കാർഡ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

അഞ്ച്-കാർഡ് ജനറൽ ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകൾ

നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യമോ പ്രശ്‌നമോ ഇല്ലായിരിക്കാം, അതിനാൽ കൂടുതൽ പൊതുവായ ഒരു വായനയ്ക്കായി തിരയുകയാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ പൊതുവായ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പതിവ് ഉപയോഗത്തിനായി ഞാൻ രണ്ട് അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇവ ടാരോട്ട് പരിശീലിക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത കാർഡുകൾ പഠിക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾക്കായി അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നതിനും പഠിക്കാനുള്ള മികച്ച സ്‌പ്രെഡുകളാണ്.

അഞ്ച്-കാർഡ് പൊതുവായുള്ളത്സ്‌പ്രെഡ്

ഈ അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും സ്വയം പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകുമെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തുടർച്ചയായി നിരത്തേണ്ട മൂന്ന് കാർഡുകൾ പ്രണയം, കുടുംബം, കരിയർ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ഇവ പ്രതിഫലിപ്പിക്കും.

പിന്നെ, രണ്ടാമത്തെ കാർഡിന് മുകളിൽ, നാലാമത്തേത് സ്ഥാപിക്കുക. ഈ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പണമോ നിലവിലെ ബന്ധമോ പോലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, ഇത് കൂടുതൽ പൊതുവായതും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തെ പരാമർശിക്കുന്നതും ആയിരിക്കാം.

അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കാർഡ് രണ്ടാമത്തേതിന് താഴെയായി വയ്ക്കണം, അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

അഞ്ച്-കാർഡ് ജനറൽ ഫ്യൂച്ചർ സ്‌പ്രെഡ്

ഈ അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ആഴ്‌ചയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർഗനിർദേശവും ധാരണയും നേടുന്നതിന് എല്ലാ ആഴ്‌ചയുടെയും തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു മികച്ച സ്‌പ്രെഡ് ആണ് ഇത്.

ഇത് റീഡിംഗിന്റെ പ്രധാന കാർഡായതിനാൽ ആദ്യ കാർഡ് ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം. സമീപഭാവിയുടെ ഉദ്ദേശ്യവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ എന്തായിരിക്കുമെന്നും കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ്.

രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തെയും മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെയും പണത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, നാലാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെയും അഞ്ചാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ ഗാർഹിക ജീവിതത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇത്നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമീപഭാവിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഏത് സ്‌പ്രെഡാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്?

ഈ അഞ്ച് കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തുടക്കക്കാർക്കും വിദഗ്ധർക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമാണ്. കാർഡുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ മാർഗനിർദേശം നേടുന്നതിനുമുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ് അവ!

നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായ ടാരറ്റ് കാർഡ് സ്‌പ്രെഡുകൾക്കായി തിരയുന്നെങ്കിൽ, രണ്ടിനും 11 മികച്ച സ്‌പ്രെഡുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന എന്റെ ലേഖനം ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക. തുടക്കക്കാരും വിപുലമായ വായനക്കാരും വിശദമായി.

ഏത് അഞ്ച് കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക?
Randy Stewart
Randy Stewart
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ വിദഗ്ദ്ധനും സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ സമർപ്പിത വക്താവുമാണ്. നിഗൂഢ ലോകത്തോടുള്ള സഹജമായ ജിജ്ഞാസയോടെ, ജെറമി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ടാരറ്റ്, ആത്മീയത, മാലാഖ നമ്പറുകൾ, സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ കല എന്നിവയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി. സ്വന്തം പരിവർത്തന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, തന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും തന്റെ ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.ഒരു ടാരറ്റ് പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, കാർഡുകളിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെന്ന് ജെറമി വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും, ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വ്യക്തതയോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെ ജീവിതം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടാരോട്ടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധപരമായ സമീപനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അന്വേഷകരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മൂല്യവത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആത്മീയതയോടുള്ള അക്ഷീണമായ അഭിനിവേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും തുടർച്ചയായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അഗാധമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ സഹായിക്കാനും വിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതീകാത്മകതയും വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി നെയ്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ സൗമ്യവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ ശൈലിയിലൂടെ, ജെറമി വായനക്കാരെ അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സൌമ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ടാരോട്ടിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജെറമി മാലാഖയുടെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.സംഖ്യകൾ. ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാനും വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ മാലാഖ അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകത ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നു, ഇത് പ്രചോദനാത്മകവും പരിവർത്തനപരവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.സ്വയം പരിചരണത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം പരിചരണ ആചാരങ്ങൾ, മനഃപാഠ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമർപ്പിത പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ, സന്തുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ജെറമിയുടെ അനുകമ്പയുള്ള മാർഗനിർദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും തങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.തന്റെ ആകർഷകവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലോഗിലൂടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയത, സ്വയം പരിചരണം എന്നിവയുടെ അഗാധമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ ജ്ഞാനം, അനുകമ്പയുള്ള സ്വഭാവം, വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയാൽ, അവൻ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.