മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥം: സ്നേഹം, ആരോഗ്യം, ജോലി & amp; കൂടുതൽ

മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥം: സ്നേഹം, ആരോഗ്യം, ജോലി & amp; കൂടുതൽ
Randy Stewart

നിങ്ങളുടെ വായനയിൽ മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡ് തെളിയുമ്പോൾ, ആശയക്കുഴപ്പം, ഉത്കണ്ഠ, ഭയം എന്നിവ അർത്ഥമാക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും, ഈ കാർഡ് ദുഷിച്ച ശക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പകരം, നമ്മുടെ വർത്തമാനകാലത്തെയോ ഭൂതകാലത്തിലെയോ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന നിഷേധാത്മക വികാരങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത്.

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠകളും ഭയങ്ങളും നേരിട്ട് നേരിടാൻ. അവരുമായി ഇടപെടുന്നതിനു പകരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിഷേധാത്മകത നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണോ? ക്രിയാത്മകമാകാനും ഈ വികാരങ്ങളെ എന്നെന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള സമയമാണിത്.

ചന്ദ്രൻ മുകളിൽ തിളങ്ങുന്നതിനാൽ, ഈ വായനകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക!

മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡ് അർത്ഥങ്ങൾ

മേജർ ആർക്കാന കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദങ്ങളുടെ ഒരു ദ്രുത അവലോകനത്തിന് താഴെ, നിവർന്നുനിൽക്കുകയും, ചന്ദ്രന്റെ ടാരറ്റ് അർത്ഥവും, പ്രണയം, കരിയർ, ജീവിതം എന്നിവയുമായുള്ള ബന്ധവും മറിച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ്.

നിവർന്നുനിൽക്കുക ഭയം, ഉത്കണ്ഠ, ആശയക്കുഴപ്പം, വ്യാമോഹം, അപകടസാധ്യത
വിപരീതം ഭയം മറികടക്കുക, സത്യം കണ്ടെത്തുക , ആന്തരിക മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശ സംവിധാനം, മാനസികാവസ്ഥ മാറൽ, ഉത്കണ്ഠയെ കീഴടക്കുക, വ്യക്തത നേടൽ
അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല

ചന്ദ്രന്റെ ടാരറ്റ് കാർഡ് വിവരണം

ചന്ദ്ര ടാരറ്റ് കാർഡ് ചന്ദ്രൻ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട റോഡിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ഈ പാതയുടെ ഇരുവശത്തും ഒരു നായയും ചെന്നായയും ഉണ്ട്.

ഈ ജീവികൾ നമ്മുടെ മൃഗീയ സ്വഭാവത്തെ വ്യക്തിപരമാക്കുന്നു; നായ നമ്മുടെ ഗാർഹികവും ശാന്തവുമായ വശത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ചെന്നായ നമ്മുടെ കാട്ടുമൃഗത്തെ കാണിക്കുന്നുഒപ്പം കാട്ടുമൃഗവും.

ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന്, ഒരു ക്രാഫിഷ് പാതയിലേക്ക് ഇഴയുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു, ഇത് മങ്ങിയതോ അനിശ്ചിതത്വമോ ആയ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ദീർഘദൂരം പുറപ്പെടാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യരായ നമ്മെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത് രാത്രിയിലാണെങ്കിലും, മൃഗങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ തെളിച്ചമുള്ളതും എളുപ്പത്തിൽ കാണാവുന്നതുമാണ്.

ക്രാഫിഷിനെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിന്റെ പ്രകാശം പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദൂരെ പാതയുടെ ഇരുവശത്തുമായി രണ്ട് ടവറുകൾ ഉണ്ട്. ഗോപുരങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ് ശക്തികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നല്ലതും തിന്മയും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള നമ്മുടെ പോരാട്ടത്തെയും അവരുടെ സാദൃശ്യം സൂചിപ്പിക്കാം.

മൂൺ ടാരറ്റ് അർത്ഥം

ചന്ദ്ര ടാരറ്റ് കാർഡ് നേരായ വായനയിൽ ദൃശ്യമാകുമ്പോൾ, അതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭാവനയും വികാരങ്ങളും. ഇത് ഉത്കണ്ഠകളുമായോ ഭയങ്ങളുമായോ സ്വയം വഞ്ചനയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാം.

വായനയിൽ ചന്ദ്രൻ വീഴുന്നത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. നിങ്ങൾ കടലിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ക്രാഫിഷ് ആണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. എന്നാൽ ആദ്യം, നിങ്ങൾ സാഹചര്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം.

ഈ പ്രിന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡെക്ക് ഇവിടെ നേടൂ

നേരുള്ള ചന്ദ്രൻ ഒരു മിഥ്യയും ആകാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ കുഴിച്ചിടാനും വീഴ്ചകളിൽ വെളിച്ചം വീശാനും സമയമായിരിക്കാംനിങ്ങളുടെ ജീവിതം.

പണവും തൊഴിൽ അർത്ഥവും

ചന്ദ്രൻ പണവും കരിയറും ആശയക്കുഴപ്പത്തെയോ വഞ്ചനയെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് തൊഴിൽ പാത തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. മറുവശത്ത്, ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

ബാഹ്യ ശക്തികൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയേക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുപകരം, നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ തീരുമാനമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും.

ആധുനിക വഴി ടാരോട്ട്®

സാമ്പത്തികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ചന്ദ്രൻ ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ജാഗ്രത. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്താണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എല്ലാ വസ്തുതകളും ഉണ്ടെന്ന് കാണുക.

ഒരു വായനയിൽ ചന്ദ്രന്റെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ അധ്വാനിച്ച് സമ്പാദിച്ച പണത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ മനപ്പൂർവ്വം കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അർത്ഥമാക്കാം. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

വീണ്ടും, നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന തീരുമാനം മാത്രം എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ അത് സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ചന്ദ്രൻ നിങ്ങളെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കും.

സ്നേഹവും ബന്ധവും വായന

ഈ കാർഡിനായുള്ള പ്രണയ ടാരറ്റ് വായന സാധാരണയായി തെറ്റായ ആശയവിനിമയത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഈ അഭാവം നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാം. തൽഫലമായി, നിങ്ങളുടെ ബന്ധം പൊരുത്തക്കേടിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുംബുദ്ധിമുട്ട്, അതുപോലെ.

നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഇത് അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശത്തെ നിങ്ങളുടെ പാത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി യോജിപ്പുണ്ടാക്കാൻ ആ നെഗറ്റീവ് എനർജിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങൾ പ്രചോദനമായി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്.

നിങ്ങൾ അവിവാഹിതനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരാൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം ആയിരിക്കില്ല എന്ന് ദി മൂൺ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളെ മനഃപൂർവ്വം വഞ്ചിക്കുകയോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ പിന്നീട് പുറത്തുവരുന്ന മുഖംമൂടി ധരിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. ഈ വ്യക്തിയുമായുള്ള ഒരു പുതിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ ശരിക്കും അറിയാൻ സമയമെടുക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ആരോഗ്യവും ആത്മീയതയും

വായന നേടുന്നു മൂൺ കാർഡ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മോശമായ ആരോഗ്യത്തിലാണ് എന്നല്ല. സാധാരണയായി, കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഉത്കണ്ഠ അല്ലെങ്കിൽ വിഷാദം പോലുള്ള ഒരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്‌നവുമായി നിങ്ങൾ പോരാടുന്നുണ്ടാകാം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വികാരങ്ങളെയും ആന്തരിക ശബ്ദത്തെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രൻ സൂചിപ്പിച്ചേക്കാം.

എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ, അതിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്താനുള്ള സമയമാണിത്. നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ തള്ളിക്കളയാൻ ഒരു ഡോക്ടറെയും നഴ്സുമാരെയും അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

കൂടാതെ, ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആർത്തവചക്രത്തിലെ അസ്വസ്ഥതയോ ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ പോലുള്ള മറ്റ് പ്രശ്‌നങ്ങളോ സൂചിപ്പിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. .

ചന്ദ്രൻ വിപരീതമായിഅർത്ഥം

ചന്ദ്രനെ വിപരീതമായി എന്നത് ഒരു വായനയിൽ നിങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ഠയോ വിഷാദമോ കൊണ്ട് മല്ലിടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭയങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാം.

ചന്ദ്രന്റെ ഈ പ്രകടനം നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായ ശോഭനമായ ഭാവി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവയെ നേരിട്ട് നേരിടാനുള്ള സമയമാണിത്.

ഇതും കാണുക: എയ്ഞ്ചൽ നമ്പർ 456 പുരോഗതിയുടെ ഒരു സന്ദേശം

റിവേഴ്‌സ്ഡ് മൂൺ ടാരോട്ട് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് പോകാനുമുള്ള മാർഗനിർദേശവും ഊർജവും നൽകും. ചെയുന്നത് കൊണ്ട്. വ്യായാമവും ധ്യാനവും പോലുള്ള ഉത്കണ്ഠകളെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള സ്വയം സഹായ ഓപ്‌ഷനുകളിലേക്ക് നോക്കുക.

ചന്ദ്രൻ: അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല

നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ കാണുമ്പോൾ ഉവ്വ് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ്. ചന്ദ്രൻ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാർഡാണ്. ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള അപകടസാധ്യതയോ വിവരങ്ങളുടെ അഭാവമോ ചില വഞ്ചനയുടെ സാന്നിധ്യമോ ഉണ്ടെന്നാണ്.

ഈ കാർഡിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യം നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തിലും അതീവ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പായി വർത്തിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

മൂൺ കാർഡ് കോമ്പിനേഷനുകൾ

ചന്ദ്രൻ സാധാരണയായി ഒരു പോസിറ്റീവ് കൂട്ടുകാരനല്ല, കാരണം അത് വെള്ളത്തിൽ ചെളിയും അസ്ഥിരതയും ഉണ്ടാക്കുന്നു. സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനും വിഷയത്തിൽ വ്യക്തത കൊണ്ടുവരാനും പോസിറ്റീവ് കാർഡിനായി കാത്തിരിക്കുക.

ചന്ദ്രനും പിശാചും

ചന്ദ്രനും പിശാചും ചേർന്നത് ഒരു വഞ്ചകനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുനിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ സാന്നിധ്യം. നിങ്ങളോട് അടുപ്പമുള്ള ആരോ നിങ്ങളെ മുതലെടുക്കുകയോ അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി മനഃപൂർവ്വം നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പമാണ് നിങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം വിലയിരുത്താൻ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ അർഹതയുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില ബന്ധങ്ങളെ പുനർമൂല്യനിർണയം നടത്തേണ്ട സമയമാണിത്.

ചന്ദ്രനും ലോകവും

<0 ഒരു വായനയിൽ വേൾഡ് കാർഡുമായി ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് സാമൂഹിക ഉത്കണ്ഠയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ ഉത്കണ്ഠ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള പാതയിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ചന്ദ്രനെ അനുവദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകും. മെച്ചപ്പെട്ട ഭാവി. നിങ്ങൾ പുതിയ ആളുകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവബോധത്തെ വിശ്വസിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് "വ്യാജമായി അത്" നൽകേണ്ടി വന്നാലും. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ, നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളുമായും വസ്തുക്കളുമായും ബന്ധം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുകയും അസന്തുഷ്ടമായ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം.

ബന്ധങ്ങളെയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും വിലമതിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. നിങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എല്ലാ നിഷേധാത്മകതയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും.

ചന്ദ്രനും ഭാഗ്യചക്രവും

നിങ്ങളുടെ വായനയിൽ ഭാഗ്യചക്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, നേടുക നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി ചക്രം കറങ്ങാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾ വിധിയിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെനിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി അണിനിരക്കുന്നു.

ചന്ദ്രനുമായി സംയോജിപ്പിച്ചാൽ, വരാനിരിക്കുന്ന ഇവന്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവചനം തികച്ചും ശരിയാണെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ, ട്രെൻഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസാധാരണമായ വൈദഗ്ധ്യമുണ്ട്.

ചന്ദ്രനും ശക്തിയും

ചന്ദ്രനും ശക്തിയും കാർഡിന് ഒരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്, കാരണം അവ രണ്ടിനും 8-ാം നമ്പർ അടിസ്ഥാനമാണ്. ശക്തിക്ക് 8-ഉം ചന്ദ്രന്റെ സംഖ്യ 18-ഉം ആണ്.

സ്‌ട്രെംഗ്റ്റ് കാർഡ് അതിന്റേതായ ധൈര്യം, അനുകമ്പ, ശ്രദ്ധ, അനുനയം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനമായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ചന്ദ്രനും ഏഴ് വാൻഡുകളും

നിർത്തുക! സെവൻ ഓഫ് വാൻഡുമായി ജോടിയാക്കിയ ചന്ദ്രന്റെ പ്രധാന സന്ദേശം ഇതാണ്. എല്ലാ വസ്‌തുതകളും ഇതുവരെ കൈയ്യിലെടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കടന്നുപോകരുതെന്ന് ഈ കോമ്പിനേഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പകരം, അൽപനേരം ചിന്തിക്കാൻ സമയമെടുക്കുക, ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

ചന്ദ്രനും ഉന്നത പുരോഹിതനും

ടാരോറ്റിൽ കൂടുതൽ മാനസിക സംയോജനമില്ല. ചന്ദ്രനേക്കാൾ ഡെക്ക് മഹാപുരോഹിതനുമായി ജോടിയാക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച്, നിങ്ങൾ അറിയാത്തതും ഇപ്പോൾ അറിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവ ഭാവിയിലും സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായും വെളിപ്പെടുത്തും.

ഈ ജോഡി ഗർഭധാരണത്തിന്റെ അടയാളവുമാകാം. പക്ഷേ, ചില കാരണങ്ങളാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു രഹസ്യമാണ്, ഒരുപക്ഷേ പിതാവിൽ നിന്ന് പോലും. ആരെങ്കിലും പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽഒരു കുട്ടിക്കായി രഹസ്യമായി ശ്രമിക്കുന്നു, സൈക്കിളുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

മൂൺ ടാരറ്റ് ആർട്ട്

റൈഡർ-വെയ്റ്റ് ടാരറ്റ് ഡെക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വിവരണങ്ങളും എഴുതുന്നതെങ്കിലും, ഞാൻ മറ്റൊന്ന് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല ഡെക്കുകളും. മനോഹരമായ ടാരറ്റ് ഡെക്കുകൾക്കും കാർഡുകൾക്കുമായി വെബിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊന്ന്.

ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡുകളുടെ ഒരു ചെറിയ നിര കണ്ടെത്താം. നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു ടാരറ്റ് കാർഡ് സൃഷ്‌ടിച്ച് ഇത് പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, ചുവടെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!

ആമസോണിൽ ഇന്ന് തന്നെ മോഡേൺ വേ ടാരറ്റ് ഡെക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യുക!

Laura Durrant by Behance.net

Elsa Ophelia by Behance.net

ഇതും കാണുക: ഏഞ്ചൽ നമ്പർ 2244 സമാധാനം സ്വീകരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അഭിനിവേശങ്ങൾ പിന്തുടരുക

Adru Garlov by Behance.net Behance.net വഴി

മൂൺ ടാരറ്റ് കാർഡ് ഒരു വായനയിൽ

മൂൺ ടാരറ്റ് അർത്ഥം അത്രമാത്രം! നിങ്ങളുടെ സ്‌പ്രെഡിൽ നിങ്ങൾ നിവർന്നുനിൽക്കുന്നതോ വിപരീതമായതോ ആയ മൂൺ കാർഡ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതസാഹചര്യത്തിന് അർത്ഥം മനസ്സിലായോ?

നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്‌പോട്ട്-ഓൺ റീഡിംഗുകളെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു (ചന്ദ്ര വായനയും തീർച്ചയായും ടാരറ്റ് റീഡിംഗുകളും. ചന്ദ്രകാർഡ് ഉപയോഗിച്ച്) അതിനാൽ താഴെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ഈ വായനകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നേക്കും നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കും!

സ്വാഗതം

ആധ്യാത്മികത ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതും രസകരവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതും. നിങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും, ജീവിക്കാനും, പ്രായോഗിക മാർഗനിർദേശങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.കൂടുതൽ സമ്പന്നവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം, ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കഴിവുകളും തുറക്കാൻ.
Randy Stewart
Randy Stewart
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ വിദഗ്ദ്ധനും സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ സമർപ്പിത വക്താവുമാണ്. നിഗൂഢ ലോകത്തോടുള്ള സഹജമായ ജിജ്ഞാസയോടെ, ജെറമി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ടാരറ്റ്, ആത്മീയത, മാലാഖ നമ്പറുകൾ, സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ കല എന്നിവയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി. സ്വന്തം പരിവർത്തന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, തന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും തന്റെ ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.ഒരു ടാരറ്റ് പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, കാർഡുകളിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെന്ന് ജെറമി വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും, ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വ്യക്തതയോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെ ജീവിതം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടാരോട്ടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധപരമായ സമീപനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അന്വേഷകരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മൂല്യവത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആത്മീയതയോടുള്ള അക്ഷീണമായ അഭിനിവേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും തുടർച്ചയായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അഗാധമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ സഹായിക്കാനും വിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതീകാത്മകതയും വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി നെയ്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ സൗമ്യവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ ശൈലിയിലൂടെ, ജെറമി വായനക്കാരെ അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സൌമ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ടാരോട്ടിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജെറമി മാലാഖയുടെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.സംഖ്യകൾ. ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാനും വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ മാലാഖ അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകത ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നു, ഇത് പ്രചോദനാത്മകവും പരിവർത്തനപരവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.സ്വയം പരിചരണത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം പരിചരണ ആചാരങ്ങൾ, മനഃപാഠ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമർപ്പിത പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ, സന്തുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ജെറമിയുടെ അനുകമ്പയുള്ള മാർഗനിർദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും തങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.തന്റെ ആകർഷകവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലോഗിലൂടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയത, സ്വയം പരിചരണം എന്നിവയുടെ അഗാധമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ ജ്ഞാനം, അനുകമ്പയുള്ള സ്വഭാവം, വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയാൽ, അവൻ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.