ഡെയ്‌ലി ടാരറ്റ് — നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് സ്‌കിൽ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് അറിയുക!

ഡെയ്‌ലി ടാരറ്റ് — നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് സ്‌കിൽ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന് അറിയുക!
Randy Stewart

നിങ്ങൾ ടാരറ്റ് വായനയിൽ പുതിയ ആളാണോ? അല്ലെങ്കിൽ കാർഡുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണോ? ഒരു പ്രതിദിന ടാരറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ടാരോട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ധാരണ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർഗനിർദേശവും വ്യക്തിഗത പ്രതിഫലനവും നേടുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്.

ജീവിതം വളരെ തിരക്കിലായേക്കാം, ടാരറ്റിനൊപ്പം ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാനും ദൈനംദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനം പരിപോഷിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ മറന്നേക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമായി കാർഡുകൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു, ടാരറ്റ് വായന നടത്താതെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം പോയി. എനിക്ക് ഇതുവരെ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാർഡുകളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പരിഭ്രാന്തനായിരുന്നു, ടാരറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

പിന്നെ, എന്റെ ദിനചര്യയിൽ ദിവസവും ടാരറ്റ് പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും എന്റെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ജേണൽ ചെയ്യാനും ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ അര മണിക്കൂർ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ പല്ല് തേയ്ക്കും, മുഖം കഴുകും, എന്നിട്ട് എന്റെ ഡെക്കിൽ ഇരിക്കും!

അതിനാൽ, ദിവസേനയുള്ള ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ടാരറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ്?

പ്രതിദിന ടാരറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

എന്റെ ദിനചര്യയിൽ ഞാൻ ദിവസേനയുള്ള ടാരറ്റ് പരിശീലനം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, എന്റെ ടാരറ്റ് കഴിവുകൾ നാടകീയമായി വികസിച്ചു. കാർഡുകൾ പഠിക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് സമയം നൽകുകയും ഞാൻ പതിവായി കാർഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്തിനെയും പോലെ, ടാരറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് മികച്ചതാക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ടാരറ്റ് റീഡറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, നിരവധി ആളുകളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു.എല്ലായ്‌പ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ' വർഷങ്ങളായി എനിക്ക് ഒരു ഡെക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങളും പഠിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് .'

നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ബന്ധപ്പെടാം! ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ, വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ പാടുപെടുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒരു ദിവസം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കായി ഭവിക്കുകയും അതിശയകരമായി തോന്നുകയും ചെയ്യും!

പ്രതിദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനം ടാരോട്ടിനൊപ്പം തുടരാനും കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ വികസിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും വിശ്രമിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സമയം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗം കൂടിയാണിത്.

മിക്ക രാത്രികളിലും, ടാരറ്റിൽ നിന്നോ ഒറാക്കിൾ ഡെക്കിൽ നിന്നോ ഒരു കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ദൈനംദിന ടാരറ്റ് വായന നടത്തുന്നു. ദിവസത്തിനടിയിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കാനും അത് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും ഇത് എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു. ആധുനിക ലോകം വളരെ തിരക്കുള്ളതും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്, കൂടാതെ എന്റെ ആത്മാവുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാനും സമാധാനം കണ്ടെത്താനും ടാരറ്റ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നു.

എങ്ങനെ പ്രതിദിന ടാരറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിക്കാം

അപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ടാരറ്റ് എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്താം? ടാരറ്റ് എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തിഗതമാണ്, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനം നിങ്ങൾക്ക് അദ്വിതീയമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, പരിഗണിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്.

പകലിന്റെ സമയം

ഞാൻ എല്ലായ്‌പ്പോഴും രാത്രിയിൽ ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് നടത്താറുണ്ട്, ഉറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് എന്റെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനം നടത്തുന്നു. ഇതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, ദിവസം പൂർത്തിയാക്കാനും ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും നല്ല ഉറക്കത്തിന് തയ്യാറാകാനും ഇത് എനിക്ക് അവസരം നൽകുന്നുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു.

എനിക്കും ഇഷ്ടമാണ്ഈ സമയത്ത് എന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ഊർജ്ജം. ലോകം മുഴുവൻ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ, എല്ലാം വളരെ ശാന്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന രാത്രിയിൽ എന്തോ മാന്ത്രികതയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു രാത്രി മൂങ്ങയാണ്, അർദ്ധരാത്രിയോട് അടുത്ത സമയം എന്റെ സമയം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും വളർച്ചയ്ക്കുമുള്ള എന്റെ സമയം.

എന്നിരുന്നാലും, ദിവസവും രാവിലെ ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പലരെയും എനിക്കറിയാം! എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു കാർഡ് എടുക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചില മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസത്തിനായി നിങ്ങളെ സജ്ജമാക്കും.

എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു കാർഡ് എടുക്കുക എന്നതിനർത്ഥം, ദിവസാവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയും അതിന്റെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാം. കാർഡിന്റെ ഊർജ്ജവും അത് നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിനുള്ള ദിവസത്തിന്റെ സമയം നിങ്ങളുടേതാണ്, എന്താണ് നല്ലത്. ഒരു ആഴ്ച രാവിലെയും പിന്നീട് ഒരു ആഴ്ച രാത്രിയിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. തുടർന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും!

സ്ഥലം

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും സഹായകരമാണ്. ടാരറ്റ് കാർഡുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അവരുടെ വായനയ്ക്കായി ഒരു നിയുക്ത ബലിപീഠമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് വായനയ്ക്കും മറ്റ് ആത്മീയ പരിശീലനങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു വർക്ക്‌ഷോപ്പാണ് അൾത്താര, ഇത് സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ മേശയോ മേശയോ ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, അത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ആകാം, അത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടേതാണ്!

നിങ്ങളുടെ വായനകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടാരറ്റ് തുണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ടാരറ്റ് തുണികൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രകടനം നടത്താനുള്ള ഇടം നൽകുന്നുവായനകൾ, അലങ്കോലങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് അശ്രദ്ധകളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്.

നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് റീഡിംഗുകൾ ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഞങ്ങളിൽ പലരും വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയും ഒരു മേശ സജ്ജീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ വായന അവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതായി തോന്നിയേക്കാം.

ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ സ്വകാര്യ ടാരറ്റ് റീഡിംഗുകൾ എന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നടത്തുന്നു. വിശ്രമിക്കാനും സുഖം പ്രാപിക്കാനുമുള്ള എന്റെ സുരക്ഷിത ഇടമാണ് എന്റെ കിടപ്പുമുറി, അതിനാൽ ഈ മുറിയിൽ എനിക്ക് വളരെ ശാന്തത തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്റെ ടാരറ്റ് തുണി തറയിൽ വയ്ക്കുക, കുറച്ച് മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ച് വായിക്കുക!

നിങ്ങളുടെ ഡെയ്‌ലി ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിന് മുമ്പ്

ടാരറ്റ് വായന എന്നത് നമ്മുടെ ആന്തരിക ശബ്‌ദവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത വശങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെയും ആത്മീയതയുടെയും. ഇതിനർത്ഥം, നമ്മുടെ വായനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കഴിയുന്നതെല്ലാം നേടുന്നതിന്, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിന് ശരിയായ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കണം.

നിങ്ങളുടെ ഇടം വൃത്തിയാക്കുക

ടാരറ്റ് കാർഡുകളെ ബാഹ്യ ഊർജ്ജം ബാധിക്കുന്നു, അതിനാൽ വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇടം വൃത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇടം വൃത്തിയാക്കാം:

 • കത്തുന്ന മുനി
 • ഒരു സ്ഫടിക വടി ഉപയോഗിച്ച്
 • ഒരു പാടുന്ന പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമോണിയം പോലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് .

ഏത് ആത്മീയ പരിശീലനത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ശുദ്ധീകരണം, അത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനും മാർഗനിർദേശത്തിനുമായി സജ്ജമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശം ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ശരീരവും വീടും വിട്ടുപോകുന്ന ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് എനർജി സങ്കൽപ്പിക്കുക.

ആത്മീയ വസ്തുക്കൾ

മെഴുകുതിരികൾ അല്ലെങ്കിൽ ധൂപം കത്തിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുകാർഡുകളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് നിഷേധാത്മകതയും പുറത്തുവിടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇടത്തിന്റെ വൈബുകൾ. നിങ്ങളുടെ മെഴുകുതിരിയോ ധൂപവർഗ്ഗമോ കത്തിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ വായനയ്ക്കായി നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് കാർഡുകളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യമുണ്ടോ?

ക്രിസ്റ്റലുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് വായനാ രീതികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും. ശാന്തത, ആത്മീയ ബന്ധം, അവബോധം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ്ജം പരലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് ദിനചര്യയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ടാരറ്റിനായുള്ള ചില ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഇതാ:

 • അമേത്തിസ്റ്റ് : കിരീടത്തിലേക്കും മൂന്നാം നേത്ര ചക്രത്തിലേക്കും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അമേത്തിസ്റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയും അവബോധവും. വായനാവേളയിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സംരക്ഷിത ക്രിസ്റ്റൽ കൂടിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കാർഡുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഒരു അമേത്തിസ്റ്റ് പിടിക്കുക.
 • ബ്ലാക്ക് ടൂർമാലിൻ : വായനയ്ക്കിടെ ബാഹ്യ സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ക്രിസ്റ്റലാണ് ബ്ലാക്ക് ടൂർമാലിൻ. സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വായന നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ടൂർമാലിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഉപയോഗിച്ച് ധ്യാനിക്കുക.
 • ക്ലായർ ക്വാർട്സ് : ക്ലിയർ ക്വാർട്സ് നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വായനയ്ക്കിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു വ്യക്തമായ ക്വാർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.
 • ലാബ്രഡോറൈറ്റ് : ടാരറ്റ് വായനയ്ക്കിടെ ലാബ്രോഡൈറ്റ് അവബോധവും അവബോധവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, കാർഡുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സത്യം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. ടാരറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു ലാബ്രഡോറൈറ്റ് വയ്ക്കുക, ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ അത് പിടിക്കുകകാർഡ്.
 • റോസ് ക്വാർട്സ് : റോസ് ക്വാർട്സ് അവിശ്വസനീയമാംവിധം ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു സ്ഫടികമാണ്, അത് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ആശങ്കകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ പിടിക്കുക.

ധ്യാനം

നിങ്ങളുടെ വായന നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ധ്യാനത്തിനായി അൽപ്പസമയം ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ദിവസത്തെ ആശങ്കകളും ആശങ്കകളും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ശ്വസിക്കുകയും ശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക. ദിവസാവസാനം നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അനുവദിക്കുക, തുടർന്ന് ചിന്തകൾ സൌമ്യമായി വിടുക.

ഇതും കാണുക: വാണ്ടുകളുടെ അഞ്ച് ടാരറ്റ് കാർഡിന്റെ അർത്ഥം

ടാരറ്റ് കാർഡുകൾ ഞങ്ങളുടെ ഊർജ്ജവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വായനയ്‌ക്ക് മുമ്പ് സ്വയം കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക.

നിങ്ങളുടെ പ്രതിദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിന് ശേഷം

നിങ്ങളുടെ വായന പൂർത്തിയാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കാർഡുകളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ടാരറ്റ് ജേണലിൽ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ എഴുതുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. കാർഡുകളുടെ അർത്ഥവും അവ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി എന്താണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് വായന നിങ്ങളെ എങ്ങനെ അനുഭവിപ്പിച്ചെന്നും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായത് എന്താണെന്നും എഴുതുക. കാർഡുകളുടെ ഇമേജറി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കാർഡുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവരുടെ മാർഗനിർദേശത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന്, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അവയെ ബോക്സിൽ തിരികെ വയ്ക്കുകഅവരെ അകറ്റി.

പ്രതിദിന ടാരറ്റ് റീഡിംഗുകൾ

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിനായി ഏത് തരത്തിലുള്ള വായനകളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ശരി, ഇത് പൂർണ്ണമായും നിങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്!

നിങ്ങളുടെ ദൈനംദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ചില സ്‌പ്രെഡുകൾ നോക്കാം.

വൺ-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡുകൾ

ദിവസേനയുള്ള ടാരറ്റ് വായനയ്ക്ക് ഒരു കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് മികച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ രാവിലെയോ രാത്രിയോ കാർഡുകൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഒരു കാർഡ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അർത്ഥം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രകാശവും മാർഗനിർദേശവും കൊണ്ടുവരും.

ഇന്ന് എനിക്ക് എന്താണ് അറിയേണ്ടത്

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കാർഡ് റീഡിംഗിനായി കൂടുതൽ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടേക്കാം. അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ടാരറ്റ് റീഡിംഗ് ഒരു കാർഡ് റീഡിംഗിൽ പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവും നേടാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

മൂന്ന്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡുകൾ

നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് വായനാ കഴിവുകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ദിവസേന മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ടാരറ്റ് കാർഡുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഇവ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഇതും കാണുക: ആകാശിക് റെക്കോർഡ്സ് 101: നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ റെക്കോർഡുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു

തീർച്ചയായും, മൂന്ന് കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്നു.

നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള ടാരറ്റ് റീഡിംഗുകൾക്കായി ചില മൂന്ന്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡുകൾ ഇതാ:

 • കരിയർ, പ്രണയം, വീട്: ഈ മൂന്ന്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വശവും എന്താണെന്ന് കാണിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നുനിങ്ങളുടെ ഇന്ന്. നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്‌നങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശവും ഉപദേശവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകും.
 • അവസരങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, ഉപദേശം: നിങ്ങൾ ദിവസവും രാവിലെ ടാരറ്റ് പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്! ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് വരുന്ന ഏത് അവസരങ്ങളും, അവസരങ്ങളോടുള്ള വെല്ലുവിളികളും, നിങ്ങൾക്ക് അവയെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഇത് കാണിക്കും.
 • ബലങ്ങൾ, ബലഹീനതകൾ, ഉപദേശം: ഈ മൂന്ന്-കാർഡ് സ്പ്രെഡ് നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും ബലഹീനതയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അത് ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശക്തികൾക്കൊപ്പം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശവും ഇത് നൽകും.
 • ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ്: നിങ്ങളുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ സമയമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമത്തിന് നാടകീയമായി പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു. ഈ മൂന്ന്-കാർഡ് സ്‌പ്രെഡ് നിങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശവും പിന്തുണയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ദിവസവും നടത്തുന്ന സ്പ്രെഡുകൾ മിക്സ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ലളിതമായ ഒരു കാർഡ് റീഡിംഗ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം, ശക്തിയും ബലഹീനതയും ഉപദേശവും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം.

പ്രതിദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക

പ്രതിദിന ടാരറ്റ് പരിശീലനത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ടാരറ്റ് പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു! നമ്മെയും പ്രപഞ്ചവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിക്കും സഹായിക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഉപകരണമാണ് ടാരറ്റ്.

നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് വായനാ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ,ഞങ്ങളുടെ മറ്റ് ലേഖനങ്ങൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുക:

 • ടാരറ്റ് കോർട്ട് കാർഡുകളെക്കുറിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടോ? മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഗൈഡിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്!
 • നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ടാരറ്റ് ഡെക്ക് കണ്ടെത്തുക.
 • സെൽറ്റിക് ക്രോസ് ടാരറ്റ് വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്നും എല്ലാം അറിയുക.
 • അഞ്ച്-കാർഡ് ടാരറ്റ് സ്പ്രെഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടാരറ്റ് ഗെയിം ഉയർത്തുക.Randy Stewart
Randy Stewart
ജെറമി ക്രൂസ് ഒരു അഭിനിവേശമുള്ള എഴുത്തുകാരനും ആത്മീയ വിദഗ്ദ്ധനും സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ സമർപ്പിത വക്താവുമാണ്. നിഗൂഢ ലോകത്തോടുള്ള സഹജമായ ജിജ്ഞാസയോടെ, ജെറമി തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ടാരറ്റ്, ആത്മീയത, മാലാഖ നമ്പറുകൾ, സ്വയം പരിചരണത്തിന്റെ കല എന്നിവയിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി. സ്വന്തം പരിവർത്തന യാത്രയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, തന്റെ അറിവും അനുഭവങ്ങളും തന്റെ ആകർഷകമായ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കിടാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു.ഒരു ടാരറ്റ് പ്രേമി എന്ന നിലയിൽ, കാർഡുകളിൽ അപാരമായ ജ്ഞാനവും മാർഗനിർദേശവും ഉണ്ടെന്ന് ജെറമി വിശ്വസിക്കുന്നു. തന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയും അഗാധമായ ഉൾക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും, ഈ പുരാതന സമ്പ്രദായത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നു, വ്യക്തതയോടും ലക്ഷ്യത്തോടും കൂടി അവരുടെ ജീവിതം നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്റെ വായനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ടാരോട്ടിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധപരമായ സമീപനം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള അന്വേഷകരുമായി പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു, മൂല്യവത്തായ വീക്ഷണങ്ങൾ നൽകുകയും സ്വയം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ആത്മീയതയോടുള്ള അക്ഷീണമായ അഭിനിവേശത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി വിവിധ ആത്മീയ ആചാരങ്ങളും തത്ത്വചിന്തകളും തുടർച്ചയായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. അഗാധമായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശാനും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ സ്വന്തം ആത്മീയ യാത്രകളിൽ സഹായിക്കാനും വിശുദ്ധ പഠിപ്പിക്കലുകളും പ്രതീകാത്മകതയും വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങളും അദ്ദേഹം സമർത്ഥമായി നെയ്തെടുക്കുന്നു. തന്റെ സൗമ്യവും എന്നാൽ ആധികാരികവുമായ ശൈലിയിലൂടെ, ജെറമി വായനക്കാരെ അവരുടെ ആന്തരികതയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ദൈവിക ഊർജ്ജങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും സൌമ്യമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.ടാരോട്ടിലും ആത്മീയതയിലും ഉള്ള തന്റെ താൽപ്പര്യം മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ജെറമി മാലാഖയുടെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു.സംഖ്യകൾ. ഈ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, അവരുടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യാനും വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായ വളർച്ചയ്ക്കായി ഈ മാലാഖ അടയാളങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വ്യക്തികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പ്രതീകാത്മകത ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ജെറമി തന്റെ വായനക്കാരും അവരുടെ ആത്മീയ വഴികാട്ടികളും തമ്മിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തുന്നു, ഇത് പ്രചോദനാത്മകവും പരിവർത്തനപരവുമായ അനുഭവം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.സ്വയം പരിചരണത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധതയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജെറമി, സ്വന്തം ക്ഷേമത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. സ്വയം പരിചരണ ആചാരങ്ങൾ, മനഃപാഠ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, ആരോഗ്യത്തോടുള്ള സമഗ്രമായ സമീപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സമർപ്പിത പര്യവേക്ഷണത്തിലൂടെ, സന്തുലിതവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനുള്ള അമൂല്യമായ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ അദ്ദേഹം പങ്കിടുന്നു. ജെറമിയുടെ അനുകമ്പയുള്ള മാർഗനിർദേശം വായനക്കാരെ അവരുടെ മാനസികവും വൈകാരികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് മുൻഗണന നൽകാനും തങ്ങളുമായും ചുറ്റുമുള്ള ലോകവുമായും യോജിപ്പുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.തന്റെ ആകർഷകവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ബ്ലോഗിലൂടെ, സ്വയം കണ്ടെത്തൽ, ആത്മീയത, സ്വയം പരിചരണം എന്നിവയുടെ അഗാധമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ ജെറമി ക്രൂസ് വായനക്കാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവന്റെ അവബോധജന്യമായ ജ്ഞാനം, അനുകമ്പയുള്ള സ്വഭാവം, വിപുലമായ അറിവ് എന്നിവയാൽ, അവൻ ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു.