Manteision Palo Santo a'r cynhyrchion Palo Santo gorau

Manteision Palo Santo a'r cynhyrchion Palo Santo gorau
Randy Stewart

Dechreuodd fy nghyfarfyddiad â hud Palo Santo tra roeddwn yn chwilio am “ffyn arogldarth” & “Planhigion Glanhau Ynni”

Ar y dechrau, arbrofais gyda White Sage (yr wyf yn dal i'w ddefnyddio) ond yna darganfyddais bwerau rhyfeddol y goeden fragrant prin a hudolus hon, a elwir hefyd yn bren y seintiau. Mae wedi bod yn brofiad i'w fwynhau.

Beth yw Palo Santo?

Dim ond yng nghoedwigoedd sych trofannol gwyllt gwledydd De America fel Ecwador, Ynys Galapagos Periw y mae Palo Santo yn tyfu; rhai ardaloedd ym Mecsico fel Penrhyn Yucatan. Fe'i darganfuwyd gan fynachod Sbaenaidd a roddodd ei henw i'r goeden sy'n golygu “Pren Sanctaidd” neu “Wood of Saints”.

Mae'r rhodd gyfriniol hon o natur yn cael ei hystyried yn fawr gan fynachod a siamaniaid sy'n dweud bod Palo Mae gan Santo rinweddau puro ysbrydol sy'n helpu i glirio “mala energia” (ynni drwg) a dod â ffortiwn i'r rhai sy'n credu yn ei nerth.

Yn ôl rhai mynachod, credir bod gan goeden Palo Santo nodwedd arbennig ysbryd sy'n byw hyd yn oed pan fydd wedi'i dorri i lawr a dylid ei drin yn barchus er mwyn mwynhau'r holl fanteision y mae'n eu cynnig.

Dyma un o'r rhesymau pam nad yw coed Palo Santo byth yn cael eu dadwreiddio na'u torri i lawr. Yn lle hynny, maen nhw'n marw'n naturiol. Dyma pam mai dim ond blynyddoedd ar ôl i goeden Palo Santo ddisgyn y gellir cynaeafu’r olewau a’r holl ddaioni natur sydd gan y goeden.

Manteision PaloSanto

A nawr gadewch i ni edrych ar rai o'r manteision rydw i'n eu caru am y Palo Santo.

Gyda'i arogl melys o binwydd, mintys, a lemwn, mae Palo Santo yn un o'r coedydd mwyaf persawrus yn y byd yn creu profiad aromatherapi lleddfol yn eich gofod pryd bynnag y caiff ei oleuo.

Gweld hefyd: Canllaw Ultimate Lenormand Dechreuwyr

Ond mae'r planhigyn gwych hwn yn adnabyddus am fwy na'i arogleuon melys. Gellir defnyddio Palo Santo i amddiffyn, profi, iachau a chymaint mwy.

Manteision Ysbrydol Palo Santo

Fel y soniwyd o'r blaen, credir bod ysbryd yn byw yn Palo Santo ac yn dal i fyw ynddo ymhell ar ôl i'r goeden farw.

Felly, pan fyddwch chi'n cynnau ffon yn eich cartref, mae ysbryd y goeden yn helpu i glirio egni negyddol, cadw ysbrydion drwg i ffwrdd a helpu i ddod â ffortiwn i'ch cartref.

Os ydych chi'n defnyddio Palo Santo yn ystod myfyrdod a bod yr arogl yn amlyncu'ch ystafell, mae cynhesrwydd yr arogl yn codi'ch ysbryd ac mae teimlad penodol o les yn setlo ym mhob rhan o'ch corff, tra ar yr un pryd gwneud i chi deimlo'n bond llethol gyda natur.

Ymddiried ynof, yr egni annirnadwy y mae'r goeden hon yn ei ddefnyddio sydd orau heb ei adrodd.

Iechyd & Manteision Meddyliol Palo Santo

Gadewch i ni ddychmygu nad ysbrydolrwydd yw eich peth ac nid ydych chi'n gefnogwr o gael bath yn ddyddiol neu arogli'n dda. Felly, efallai nad y manteision a grybwyllir uchod yw eich peth chi mewn gwirionedd.

Ond beth pe bawn i'n dweud wrthych chi fod pren Palo Santo hefyd yn gwella?

Ddimiachâd ysbrydol y tro hwn, gellir defnyddio Palo Santo hefyd i drin anhwylderau cyffredin fel annwyd, iselder ysbryd, pryder. Mae olewau Palo Santo yn cynnwys lefelau uchel o D-limonene & Mae monotrepenau a ddefnyddir i leddfu poen ar gyfer poen yn y cymalau ac arthritis, yn helpu i reoleiddio'r system imiwnedd, i leddfu straen, cur pen, annwyd a phoenau eraill tra hefyd yn allyrru arogl cryf ond lleddfol.

Nid yw'n syndod ei fod yn cael ei ddefnyddio mewn olewau a phersawrau. Felly, gyda'r Palo Santo, nid yn unig rydych chi'n teimlo'n dda. Rydych chi'n arogli'n dda!

Palo Santo fel Ymlidiwr

Efallai y bydd arogl nefol Palo Santo yn gwneud rhyfeddodau i ni fel bodau dynol ond mae'n bendant yn gwneud rhai aelodau o'r byd pryfed yn crefu. Mae olewau Palo Santo yn gwrthyrru'r critters o'ch gofod mewn ffordd naturiol a niweidiol.

Sut i Llosgi Palo Santo

Hawdd-Peasy! Nid yw rhyddhau rhyfeddodau pren sant yn eich gofod yn wyddoniaeth roced.

Dilynwch y cyfarwyddiadau isod ac rydych ar y ffordd i godiad enaid melys a chydbwysedd emosiynol.

<10
 • Goleuwch y ffon Palo Santo gyda matsien, cannwyll neu daniwr.
 • Caniatáu i'r ffon losgi am 30 eiliad i 1 munud, yna ei chwythu allan.
 • Symud o gwmpas y gofod eich bod am ei glirio a hefyd symud y ffon o amgylch eich corff.
 • Bydd arogl cyfoethog yn amlyncu eich ystafell a byddwch yn teimlo ymdeimlad o heddwch a phositifrwydd ar yr eiliad honno.
 • Unwaith y byddwch yn teimlo yr wyt wedi glanhau yr hollmewn mannau sydd angen eu glanhau, rhowch y ffon mewn powlen gwrth-dân o fetel, gwydr neu glai.
 • Bydd y llewyrch yn dod i ben ar ei ben ei hun oni bai eich bod yn chwythu'r ember.
 • Palo Santo vs Sage

  Mae pwnc Palo Santo vs Sage yn un cyffredin iawn o ran glanhau ynni.

  Dydw i ddim yn cymharu'r planhigion gwych hyn i'ch helpu chi dewiswch pa un sy'n well oherwydd mae yna lawer o weithfeydd glanhau ynni eraill.

  Ond y ddau yma yw'r rhai mwyaf poblogaidd yn y byd ac rydw i eisiau dangos i chi'r pŵer sydd gan y ddau blanhigyn hyn fel eich bod chi'n gallu archwilio eich opsiynau yn lle canolbwyntio ar un planhigyn yn unig.

  Dewch i ni blymio i mewn!

  Palo “Holy wood” Gellir dod o hyd i Santo yn bennaf mewn ardaloedd yn Ne America tra bod Sage i'w gael yn gyffredin yn Ne-orllewin y UDA a rhai rhannau o Fecsico.

  Hanes

  Wrth edrych ar hanes y ddau blanhigyn hyn, darganfuwyd bod Sage yn cael ei ddefnyddio gan Americanwyr Brodorol a Derwyddon Celtaidd y cenhedloedd Celtaidd tra oedd Palo Cafodd Santo ei olrhain yn ôl i bobl Inca hynafol De America.

  Arogl

  Nid yw arogl y Sage yn un y byddech chi'n ei fwynhau ond yr arogl cyfoethog ac adfywiol o fintys a sitrws y mae Palo Mae eiddo Santo yn rhoi profiad arogleuol hyfryd i chi yn ystod y glanhau.

  Llosgi & Glanhau Ynni

  O ran llosgi, mae Palo Santo yn llosgi'n arafach na'r Sage. Pan oleuo y Sage, gall fod yn bur fyglyd a'igall mwg orchuddio ardaloedd mawr ond mae llosgi araf Palo Santo yn ei wneud yn ddelfrydol ar gyfer mannau bach.

  O ran glanhau ynni, yn union fel y Palo Santo, defnyddir saets i glirio pob math o naws . Gosodwch y bwriad ar yr hyn rydych chi am ei glirio a delweddu egni positif yn dod i mewn i'ch gofod ar ôl i chi wneud y glanhau gyda saets.

  Gweld hefyd: 9 Llyfr Chakra Gorau i Ddyfnhau'ch Chakras yn 2023

  Fy hoff Palo Santo Wood

  Felly nawr gadewch i ni siarad am fy ffefryn Pren Palo Santo!

  Dyma'r peth am ddewis y brand o bren Palo Santo rydych chi am ei brynu.

  Peidiwch byth â phrynu pren Palo Santo sydd wedi'i gynaeafu'n ffres gan ei fod yn llosgi'n gyflymach a does dim angen hynny mintys nefol, cyfoethog ac adfywiol, arogl fanila a phîn.

  Nid yn unig hynny!

  Gwnewch yn siŵr eu bod o ffynonellau cynaliadwy, gan nad ydych chi eisiau peryglu'r rhywogaeth hon ar eich cydwybod a'ch cydwybod. hefyd os ydych chi'n lwcus, ewch i ganol y goeden farw. Byddech chi'n profi pŵer cyflawn Palo Santo gan mai canol y goeden yw lle mae'r olewau hanfodol a'r priodweddau iachau rhyfeddol yn dominyddu.

  Yn ôl ataf, felly ar ôl misoedd o ymchwil ac argymhelliad gan ddefnyddwyr eraill, darganfyddais fy plwg personol ar gyfer pren Palo Santo. A dyna'r Dychymyg Amgen.

  GWELD PRIS

  Mae eu brand o Palo Santo yn wirioneddol unigryw oherwydd mae'r rhan fwyaf o'r coedwigoedd maen nhw'n eu gwerthu yn cael eu cynaeafu'n eang o goed sy'n cwympo'n naturiol.

  Palo Santo Arall Cynhyrchion

  Ddim yn ffan o Palo Santopren?

  Peidiwch â phoeni, mae opsiynau eraill ar wahân i'r pren a allai eich helpu i brofi daioni naturiol Palo Santo.

  * Mae rhai o'r dolenni isod yn gysylltiedig dolenni, sy'n golygu, os dewiswch brynu, byddaf yn ennill comisiwn. Ni ddaw'r comisiwn hwn heb unrhyw gost ychwanegol i chi. I ddysgu mwy, cliciwch yma .*

  Ffyn Arogldarth Palo Santo

  Mae'r ffyn hyn yn deneuach ac yn ysgafnach o lawer na'r pren sy'n cael ei falu fel arfer a gallent gynnwys darnau wedi'u torri â llaw a fyddai'n â dwyster arogl a lliw gwahanol.

  VIEW PRIS

  Mae ffyn arogldarth Palo fel arfer yn cael eu gwneud â llaw a'u defnyddio ar gyfer creu a gwahodd naws ffres yn ystod cyfryngu ond tra bod coedwigoedd Palo Santo hefyd yn cynnig yr un defnyddiau, nid ydynt wedi'u gwneud â llaw & ; anaml fel ei gilydd.

  Cannwyll Palo Santo

  Cynnyrch arall y gallwch chi roi cynnig arno yn lle'r pren yw Cannwyll Palo Santo. cwyr soi naturiol, wick cotwm am ddim dan arweiniad ynghyd ag olew Palo Santo sydd fel arfer yn deillio o ddistyllu resin y pren Palo Santo. Mantais braf yw bod y canhwyllau'n cael eu tywallt i jar wydr matte, sy'n eu gwneud yn ddarn hyfryd o addurniadau.

  Byddai hyn yn arbed y drafferth i chi o orfod llosgi ffyn neu bren ac yn gwneud smwdio yn hawdd iawn.

  1>

  Olew Palo Santo

  Tawelwch eich ysbryd a glanhewch y synhwyrau â hud yolew hanfodol y Palo Santo.

  Gyda'i arogl dyrchafol hirhoedlog a'i rinweddau glanhau, mae olew Palo Santo yn un o'r olewau gorau i gael cydbwysedd emosiynol a dyrchafiad ysbrydol.

  VIEW PRIS

  Cynnyrch distylliedig coeden Palo Santo yw Palo Santo Oil. Dim ond trwy broses ancemegol o'r enw “Distyllu Anwedd”.

  Gall defnyddio'r olew fod yn rhyddhad neu aromatherapi gan ryddhau arogl tawelu yn eich arogleuol a'r breichiau a'r coesau gan atal cyflyrau fel arthritis.

  Palo Santo Smudge Spray

  The Palo Santo Mae Smudge Spray yn ffordd fwy cyfleus o lanhau'ch gofod o egni negyddol, a gwahodd amddiffyniad, eglurder a heddwch.

  VIEW PRIS

  Mae ei ffrâm ddefnyddiol ynghyd ag arogl blasus Palo Santo yn ei gwneud hi'n hawdd defnyddiwch chwistrell Palo Santo Smudge yn unrhyw le o'ch cartref, swyddfa, car, neu ysgol.

  Mae hyn yn berffaith os ydych chi'n hoffi pacio golau, yn enwedig yn ystod teithiau neu'n casáu'r stereoteipio ysbryd rhydd sy'n dod gyda'r defnydd o'r opsiynau eraill.

  Casgliad

  Mae'n fyd gwallgof heddiw gyda phob math o egni yn hedfan o gwmpas yn yr atmosffer ac o'r herwydd mae glanhau ynni wedi dod yn dipyn o beth.

  A chyda rhyfeddodau hudol Palo Santo, gallwch fwynhau dihangfa felys i fyd eich hun trwy fyfyrdod / glanhau gofod, gan adael i chi adnewyddu,tawel a phositif yng nghanol holl anhrefn y byd heddiw!
  Randy Stewart
  Randy Stewart
  Mae Jeremy Cruz yn awdur angerddol, yn arbenigwr ysbrydol, ac yn eiriolwr ymroddedig dros hunanofal. Gyda chwilfrydedd cynhenid ​​​​am y byd cyfriniol, mae Jeremy wedi treulio'r rhan orau o'i fywyd yn treiddio'n ddwfn i feysydd tarot, ysbrydolrwydd, niferoedd angylion, a'r grefft o hunanofal. Wedi’i ysbrydoli gan ei daith drawsnewidiol ei hun, mae’n ymdrechu i rannu ei wybodaeth a’i brofiadau trwy ei flog cyfareddol.Fel un sy'n frwd dros tarot, mae Jeremy yn credu bod gan y cardiau ddoethineb ac arweiniad aruthrol. Trwy ei ddehongliadau craff a'i fewnwelediadau dwys, mae'n anelu at ddatgrinio'r arfer hynafol hwn, gan rymuso ei ddarllenwyr i lywio eu bywydau gydag eglurder a phwrpas. Mae ei ymagwedd reddfol at tarot yn atseinio â cheiswyr o bob cefndir, gan ddarparu safbwyntiau gwerthfawr a llwybrau goleuo at hunanddarganfyddiad.Wedi'i arwain gan ei ddiddordeb dihysbydd mewn ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn archwilio arferion ac athroniaethau ysbrydol amrywiol yn barhaus. Mae'n plethu dysgeidiaeth sanctaidd, symbolaeth, a hanesion personol yn fedrus i daflu goleuni ar gysyniadau dwys, gan helpu eraill i gychwyn ar eu teithiau ysbrydol eu hunain. Gyda’i arddull dyner ond dilys, mae Jeremy yn annog darllenwyr yn dyner i gysylltu â’u hunain mewnol a chofleidio’r egni dwyfol sydd o’u cwmpas.Ar wahân i'w ddiddordeb brwd mewn tarot ac ysbrydolrwydd, mae Jeremy yn credu'n gryf yng ngrym angelniferoedd. Gan dynnu ysbrydoliaeth o'r negeseuon dwyfol hyn, mae'n ceisio datrys eu hystyron cudd a grymuso unigolion i ddehongli'r arwyddion angylaidd hyn ar gyfer eu twf personol. Trwy ddatgodio’r symbolaeth y tu ôl i rifau, mae Jeremy yn meithrin cysylltiad dyfnach rhwng ei ddarllenwyr a’u tywyswyr ysbrydol, gan gynnig profiad ysbrydoledig a thrawsnewidiol.Wedi’i ysgogi gan ei ymrwymiad diwyro i hunanofal, mae Jeremy yn pwysleisio pwysigrwydd meithrin eich llesiant eich hun. Trwy ei archwiliad ymroddedig o ddefodau hunanofal, arferion ymwybyddiaeth ofalgar, ac ymagweddau cyfannol at iechyd, mae'n rhannu mewnwelediadau amhrisiadwy ar fyw bywyd cytbwys a boddhaus. Mae arweiniad tosturiol Jeremy yn annog darllenwyr i flaenoriaethu eu hiechyd meddwl, emosiynol, a chorfforol, gan feithrin perthynas gytûn â nhw eu hunain a’r byd o’u cwmpas.Trwy ei flog cyfareddol a chraff, mae Jeremy Cruz yn gwahodd darllenwyr i gychwyn ar daith ddofn o hunanddarganfyddiad, ysbrydolrwydd, a hunanofal. Gyda'i ddoethineb greddfol, ei natur dosturiol, a'i wybodaeth helaeth, mae'n gwasanaethu fel golau arweiniol, gan ysbrydoli eraill i gofleidio eu gwir eu hunain a dod o hyd i ystyr yn eu bywydau beunyddiol.